Hanketukien päätöksenteko käynnistyy

9. helmikuuta 2024

ELY-keskukset aloittavat päätöksenteon viime ja tänä vuonna haetuista maaseudun hanketuista. Päätöksiä voidaan nyt tehdä investoinneissa, muiden hanketukien päätöksenteko avautuu myöhemmin. Päätöksiä tehdään myös niiden hankkeiden osalta, joita on haettu paikallisen kehittämisen Leader-ryhmien kautta. Hankerahoitusta hakeneet saavat päätöksiä sitä mukaa kuin ELY-keskukset ehtivät niitä tehdä. Uuden EU-rahoituskauden mukaiset hankkeet avautuivat haettaviksi viime kesäkuussa. 

Uuden EU-rahoituskauden mukaisia hanketukia on tähän mennessä haettu noin tuhat kappaletta. Rahoitusta on haettu erityisesti maaseudun palveluiden ja toimintaympäristön kehittämiseen sekä erilaisiin investointeihin. 

Maksua ei voi hakea välittömästi, kun on saanut päätöksen, vaan maksujen hakeminen avautuu Hyrrä-asiointipalvelussa myöhemmin tänä vuonna. Ensimmäisenä tulee mahdolliseksi ennakkomaksujen haku. Varsinaisten hanketukien maksuhakemusten tekeminen alkaa sen jälkeen, kun yritystukien maksut ovat käynnistyneet. Ruokavirasto tiedottaa, kun maksujen haku alkaa ja aikataulu tarkentuu. Myös muutoshakemusten tekeminen on mahdollista vasta myöhemmin tänä keväänä. 

EU:n maaseuturahastosta myönnettäviä hanketukia voivat hakea julkis- ja yksityisoikeudelliset yhteisöt, kuten yhdistykset, järjestöt, oppilaitokset ja kunnat. Rahoitusta on tarjolla esimerkiksi koulutukseen ja tiedonvälitykseen, laajakaista- ja vesihuoltoinvestointeihin, yleishyödyllisiin ympäristöinvestointeihin, kylien kehittämiseen, elinkeinojen kehittämiseen, maatilojen yhteistyön vahvistamiseen sekä innovaatiohankkeisiin. Erityisesti huomiota kiinnitetään osaamisen, innovaatioiden ja digitalisaation kehittämiseen sekä ympäristö- ja ilmastoasioihin. Hanketukia rahoitetaan EU:n maaseuturahastosta ja kansallisista varoista. 

 

Lisätietoja Ruokavirastosta: 

Erityisasiantuntija Ruusa Kangas 

+358 50 464 7981 

etunimi.sukunimi@ruokavirasto.fi