Maatilojen kiinnostus energiainvestointeihin jatkui vuonna 2023

22. tammikuuta 2024

ELY-keskukset rahoittivat viime vuonna 1805 maatalouden investointia, joihin myönnettiin avustusta noin 72 miljoonaa euroa. Viime vuonna myönnettyjen investointitukien maksaminen alkoi tammikuun alkupuolella. Tähän mennessä Ruokavirasto on maksanut 6,7 miljoonaa euroa viime vuonna myönnettyjä investointitukia.

Investointeja aurinkopaneeleihin ja hakelämpökeskuksiin

Energiantuotantoinvestointien määrä säilyi edelleen suurena, mutta ei vuoden 2022 huippulukemissa. ELY-keskukset rahoittivat energiainvestointeja 20 miljoonalla eurolla, jota voidaan edelleen pitää korkeana määränä. Maatilat ovat investoineet varsinkin aurinkopaneeleihin ja hakelämpökeskuksiin, joihin molempiin on myönnetty avustusta yli 6 miljoonaa euroa.

Energiaa säästäviin investointeihin myönnettiin avustusta yli 7 miljoonaa euroa. Esimerkiksi kasvihuoneiden valaistusta on vaihdettu led-valaistukseksi. Maatilojen biokaasulaitosinvestointeja ei viime vuonna rahoitettu maatalouden investointituella lainkaan.

Navettainvestoinnit keskimääräistä pienempiä

Maidon ja naudanlihan tuotantorakennuksiin investointitukea myönnettiin lähes saman verran kuin vuonna 2022. Viime vuosien investointimäärät ovat kuitenkin oleellisesti pienempiä viime vuosikymmenen huippuvuosiin verrattuna. ELY-keskukset myönsivät vuonna 2023 avustusta navettainvestointeihin alle 18 miljoonaa euroa, kun vuonna 2019 avustusta myönnettiin yli 60 miljoonaa euroa. Viime vuonna rahoitettiin 124 navettainvestointia, kun parhaimmillaan on rahoitettu yli 300 investointia vuodessa.

Viime vuonna rahoituksen saaneet navettainvestoinnit ovat myös keskimääräistä pienempiä. Keskeisinä syinä navettainvestointien vähenemiseen ovat maatalouden kustannusten nousu ja naudanlihantuotannon laajennuksien tukemisen loppuminen vuoden 2020 lopussa.

Aloitustuen sai 230 uutta maatalousyrittäjää

Vuonna 2023 nuoren viljelijän aloitustuen sai 230 uutta maatalousyrittäjää. Aloitustukea myönnettiin yhteensä noin 8,5 miljoonaa euroa avustuksena. Aloitustuen maksaminen alkoi tammikuun alkupuolella ja tähän mennessä Ruokavirasto on maksanut lähes 2 miljoonaa euroa viime vuonna myönnetyistä aloitustuista. Aloittavien viljelijöiden määrä on ollut laskussa vuoden 2018 jälkeen, jolloin luopumistuki päättyi ja tilanpidon aloitti 446 aloitustukea saanutta maatalousyrittäjää.

Maatalouden rakennetuet tukikohteittain 2023 (pdf)

Maatalouden rakennetuet tukikohteittain 2015–2023 (pdf)

Investointituet energiantuotantoon ja biokaasulaitoksiin (pdf)

Lisätietoja Ruokavirastosta:
Erityisasiantuntija Aulis Kuusela
puh. 0400 933 647
etunimi.sukunimi@ruokavirasto.fi