Ruokavirasto myönsi avustusta 181 kyläkaupalle

22. kesäkuuta 2023

Ruokavirasto on myöntänyt kyläkauppatukea 181 maaseudun kyläkaupalle. Suurin osa maaseudun kyläkaupoista haki tukea ja tuki myönnettiin lähes kaikille sitä hakeneille. Noin 83 prosenttia hakijoista haki tuen sähköisesti.

Kyläkauppatukeen varattu määräraha jaetaan tukea saaneiden kyläkauppojen kesken. Tavoitteena on maksaa tuki ennen heinäkuuta. Tuki on 10 948 euroa kyläkauppaa kohden. Myymäläautopalvelua tarjoavat kyläkaupat saavat 14 593 euron tuen.

Kauppias voi käyttää kyläkauppatukea esimerkiksi kauppansa palveluvalikoiman ylläpitämiseen ja monipuolistamiseen. Monelle pienelle kaupalle tuella on suuri merkitys. Tuen ehtona on, että kyläkauppa toimittaa jälkikäteen selvityksen tuen käyttämisestä.

Kyläkauppatuen tarkoitus on edistää maaseudun palveluiden saatavuutta. Kyläkaupat ovat tärkeitä sekä maaseudulla vakituisesti asuville että mökkeilijöille ja muille matkailijoille. Ne tarjoavat päivittäistavarapalveluiden lisäksi esimerkiksi käteisnosto-, posti- ja apteekkipalveluita.

Kyläkauppatuki oli kokeiluluonteisesti haettavissa vuosina 2019 ja 2021. Tästä vuodesta lähtien kyläkauppatuki tulee haettavaksi joka vuosi.

Lisätietoja Ruokavirastosta:
Ylitarkastaja Tommi Alanko
040 679 0940
etunimi.sukunimi@ruokavirasto.fi