Alkuperäisrotueläinten kasvattamissopimuksen ehdot julkaistu

22. joulukuuta 2022

Alkuperäisrotueläinten kasvattamissopimuksen korvaukseen oikeuttavat sitoumusehdot on julkaistu. Sopimusaika alkaa 1.1.2023.

Alkuperäisrotueläinten kasvattamissopimuksen tavoite on edistää ja säilyttää alkuperäisrotujen geneettistä monimuotoisuutta.

Sopimuksen voi tehdä Suomen alkuperäisiin eläinlajeihin kuuluvista puhdasrotuisista eläimistä, jotka ovat saaneet puhdasrotuisia jälkeläisiä. Suomen alkuperäisrotuisia eläimiä ovat

  • itä-, länsi- ja pohjoissuomenkarja
  • suomenvuohi
  • suomenlammas, ahvenanmaanlammas ja kainuunharmaslammas
  • suomenhevonen
  • maatiaiskanat ja -kukot.

Hae tukea vuosittain

Alkuperäisrotueläinten kasvattamissopimusta ja siihen oikeuttavaa korvausta pitää hakea yhdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan.

Vuoden 2023 sopimuksen ehtoja ovat mm. seuraavat:

  • Voit saada korvausta ainoastaan omassa hallinnassasi olevasta eläimestä. Eläinten pitää olla hallinnassasi sopimuskauden alusta alkaen eli viimeistään 1.1.2023.
  • Eläimen on pitänyt saada puhdasrotuinen jälkeläinen jo ennen sopimuskauden alkua. Naudoilla ja lampailla ehdon pitää täyttyä kahden edellisen vuoden aikana. Hevosilla ja vuohilla ehtojen täyttymisen tarkastelujakso on kolme vuotta. Puhdasrotuisen jälkeläisen on oltava syntynyt viimeistään 31.12.2022 ja tietojen on löydyttävä eläinrekisteristä viimeistään silloin, kun eläimen vanhemmasta haetaan apr-sopimusta, vaikka rekisteröintiaikaa olisi vielä jäljellä.
  • Maatiaiskanojen parven pitää kuulua Luonnonvarakeskuksen maatiaiskanojen säilytysohjelmaan viimeistään 1.1.2023. Sopimuksen hakijalla pitää olla tilatunnus ja kanoille ilmoitettu pitopaikka.
  • Lampaista ja vuohista pitää olla jalostussuunnitelma viimeistään 1.1.2023.

Arvioitu hakuaika 13.2.-2.3.2023

Alkuperäisrotueläinten kasvattamissopimus on ympäristösopimus, jonka arvioitu hakuaika on 13.2.-2.3.2023.

Tiedotamme haun avautumisesta tarkemmin Ruokavirasto.fi-sivuilla, kun ympäristösopimuksia koskevat asetukset ovat varmistuneet.

Alkuperäisrotujen kasvattamissopimuksen ehdot