Alkuperäisrotujen kasvattamisen sopimukset uudistuvat ensi vuonna

9. kesäkuuta 2022

Alkuperäisrotujen kasvattamisen sopimukset uudistuvat vuonna 2023. Sopimukset ovat jatkossa yhden kalenterivuoden mittaisia. Vuoden 2023 sopimuksia voi hakea verkkoasiointipalvelu Vipussa ensi vuoden alussa. Sopimusehtojen pitää täyttyä 1.1.2023 lähtien.

Nykyisille alkuperäisrotujen kasvattamisen sopimuksille voi hakea vuoden jatkoaikaa viljelijöiden päätukihaussa, joka päättyy 15.6.2022. Jatkosopimukset ovat voimassa 1.5.2022–30.4.2023. Sopimusten ehdot pysyvät jatkosopimuksissa ennallaan.

Jos joitakin eläimiä on ensi vuonna sekä vanhalla että uudella sopimuksella, vanhan sopimuksen mukainen korvaus maksetaan täysimääräisenä 30.4.2023 asti. Uuden sopimuksen mukainen korvaus maksetaan 1.5. ja 31.12. väliseltä ajalta.

Sopimuksia voi tehdä naudoista, lampaista, vuohista, suomenhevosista ja maatiaiskanoista 

Ensi vuodesta alkaen alkuperäisrotujen kasvattamisen sopimuksia voi tehdä seuraavista eläinroduista:

Naudat: itäsuomenkarja, länsisuomenkarja ja pohjoissuomenkarja

  • Edellytyksenä vähintään yksi rotupuhtaan jälkeläisen tuottanut nauta.
  • Nautojen on pitänyt tuottaa kahden sopimuksen hakuvuotta edeltävän vuoden aikana vähintään yksi rotupuhdas jälkeläinen.

Lampaat: suomenlammas, kainuunharmaslammas ja ahvenanmaanlammas

  • Edellytyksenä vähintään viisi rotupuhtaan jälkeläisen tuottanutta lammasta.
  • Lampaiden on pitänyt tuottaa kahden sopimuksen hakuvuotta edeltävän vuoden aikana vähintään yksi rotupuhdas jälkeläinen.

Vuohet: suomenvuohi

  • Edellytyksenä vähintään viisi rotupuhtaan jälkeläisen tuottanutta vuohta.
  • Vuohien on pitänyt tuottaa kolmen sopimuksen hakuvuotta edeltävän vuoden aikana vähintään yksi rotupuhdas jälkeläinen.

Suomenhevonen:

  • Edellytyksenä vähintään yksi rotupuhtaan jälkeläisen tuottanut
  • Hevosten on pitänyt tuottaa kolmen sopimuksen hakuvuotta edeltävän vuoden aikana vähintään yksi rotupuhdas jälkeläinen.

Maatiaiskana:

  • Edellytyksenä vähintään 20 maatiaiskanan ja -kukon parvi.
  • Maatiaiskanojen pitää kuulua Luonnonvarakeskuksen ylläpitämään Maatiaiskanan säilytysohjelmaan.

Ensi vuonna tehtävään sopimukseen kuuluvalla eläimellä pitää olla todistus polveutumisesta (kantakirja). Lisäksi eläimen on pitänyt tuottaa rotupuhdas jälkeläinen. Nautojen, lampaiden ja vuohien jälkeläisen rotupuhtaus näkyy suoraan ajantasaiselta kantakirjalta ja suomenhevosten rotupuhtaus Suomen Hippoksen rekisteristä. Maatiaiskanoilla riittää kuuluminen Luonnonvarakeskuksen ylläpitämään maatiaiskanojen säilytysohjelmaan.

Sopimukselta poistettu eläin on mahdollista korvata saman alkuperäisrodun eläimellä, jos se täyttää tuen ehdot sillä hetkellä, kun eläin korvataan.

Hevosten ja kanojen pitopaikat pitää ilmoittaa sopimushakemuksella. Muiden rotujen pitopaikkoja ei tarvitse ilmoittaa hakemuksella, koska hallinto saa ne eläinrekistereistä. Lue lisää pitopaikan rekisteröimisestä ruokavirasto.fi-sivustolta.

Lampaista ja vuohista vaaditaan jalostussuunnitelma, jonka voi tehdä itse tai tilata asiantuntijalta. Jalostussuunnitelmassa kerrotaan yksilöidysti käytettävät siitospässit ja astutusryhmien uuhet.

Millään eläinrodulla ei ole ikävaatimusta. Sopimus voidaan tehdä naaras- ja urospuolisista eläimistä. Kantakirjaa pitävät yhteisöt ovat samat kuin nykyisin (ruokavirasto.fi: kantakirjaa pitävät yhteisöt).

Osa uusista sopimusehdoista tulee voimaan vasta vuoden 2023 jälkeen. Vuodesta 2024 alkaen sopimukseen otettaville alkuperäisroduille voi tulla etusijajärjestys. Vuodesta 2025 alkaen nautojen sukusiitosasteet pitää pystyä todistamaan. Sukusiitosasteen pitää olla alle 6,25 prosenttia kuutta vanhempaispolvea käyttäen. Kantakirjanpitäjä lisää tiedot nautojen kantakirjaan.

Tiedot perustuvat CAP-suunnitelmaan, joka sisältää tiedot tulevan rahoituskauden tuista ehtoineen. Suunnitelman on laatinut maa- ja metsätalousministeriö yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Suunnitelmalle tarvitaan vielä komission hyväksyntä, joka on odotettavissa loppukesällä tai syksyllä 2022. Tukiehtoihin voi tulla komission kanssa käytävissä neuvotteluissa vielä muutoksia.

Lisätietoa Ruokavirastosta:
ylitarkastaja Ulla Sihto
040 559 9005
ulla.sihto@ruokavirasto.fi