Eläinten hyvinvointikorvauksen haku 2021 viivästyy totutusta

17. joulukuuta 2020

Maatilat ovat voineet viime vuosina hakea eläinten hyvinvointikorvausta tammikuun alkupäivistä alkaen. Ruokavirasto ei voi avata ensi vuoden hakua totutussa aikataulussa, sillä tarvittavat säädökset eivät ole vielä silloin voimassa.

Haun avaaminen edellyttää valtioneuvoston asetusta eläinten hyvinvointikorvauksesta. Asetus viivästyy, sillä se voidaan antaa vasta sitten, kun asetus EU:n maaseuturahaston siirtymäkaudesta on voimassa ja maaseutuohjelman muutokset on toimitettu komissioon.  Säädökset tarvitaan, koska EU:n maaseuturahaston nykyinen ohjelmakausi on päättymässä. Vuosina 2021–2022 käytössä ovat uuden rahoituskauden varat, mutta haettavissa ovat samat tuet kuin nykyisellä kaudella.

Ruokavirasto avaa eläinten hyvinvointikorvauksen haun viljelijöiden verkkoasiointipalvelu Vipussa heti, kun se on mahdollista. Tiedotamme haun alkamisesta ajankohdan varmistuttua.

Eläinten hyvinvointikorvauksen sitoumusehdot ovat saatavilla ruokavirasto.fi-sivustolta. Hyvinvointikorvauksen toimenpiteiden ehdot pysyvät ennallaan aiempaan sitoumukseen nähden.

Eläinten hyvinvointikorvauksen sitoumusehdot 1.1.–31.12.2021

Lisätietoa maaseudun ja maatalouden rahoituksesta:

Maa- ja metsätalousministeriön tiedote 13.11.2020: Maaseudulle ja maatalouteen rahoitusta saatavilla myös 2021–2022 (mmm.fi)

Lisätietoa eläinten hyvinvointikorvauksesta:
Ylitarkastaja Timo Keskinen
040 668 5635
timo.keskinen@ruokavirasto.fi