Eläinten hyvinvointikorvaus haettavissa tammikuun loppuun saakka

7. tammikuuta 2020

Eläinten hyvinvointikorvauksen sitoumus on haettavissa verkkoasiointipalvelu Vipussa (https://vipu.ruokavirasto.fi) 31.1.2020 saakka. Korvausta vuodelle 2020 voivat hakea nauta-, sika-, lammas-, vuohi- ja siipikarjatilat. Eläinten hyvinvointikorvauksen sitoumusehdot ovat saatavilla ruokavirasto.fi-sivustolta.

Hyvinvointikorvauksen haussa maatila valitsee eläinlajeittain toimenpiteet, joihin haluaa sitoutua eläinten hyvinvoinnin parantamiseksi. Korvauksen perusteena ovat muun muassa toimenpiteiden toteuttamisesta aiheutuva lisätyö ja materiaalikustannukset.

Sikojen ja siipikarjan toteutuneet määrät ilmoitettava helmikuussa

Eläinten hyvinvointikorvaus maksetaan eläinrekisteristä saatavien eläinmäärien perusteella. Poikkeuksena ovat siat ja siipikarja, joiden määrät maatilan on ilmoitettava itse. Viime vuonna korvausta saaneiden sika- ja siipikarjatilojen on tehtävä eläinmääräilmoitus Vipu-palvelussa viimeistään 17.2.2020. Tänä vuonna hyvinvointikorvaukseen sitoutuvien sika- ja siipikarjatilojen on ilmoitettava toteutunut eläinmääränsä helmikuussa 2021.

Viljelijät voivat halutessaan tehdä eläinmääräilmoituksen verkkoasioinnin sijaan paperilomakkeella. Ilmoituslomakkeen 461 voi tulostaa ruokavirasto.fi-sivustolta. Lomake on palautettava kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle viimeistään 17.2.2020. Samalla ilmoituslomakkeella voi tehdä tänä vuonna kaikki eläinmääräilmoitukset.

Eläinten hyvinvointikorvauksen sitoumusehdot  

Lisätietoja:
Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset

Lisätietoja Ruokavirastosta:
Ylitarkastaja Timo Keskinen
040 668 5635
timo.keskinen@ruokavirasto.fi