Enää viisi prosenttia viljelijöistä haki tuet paperilomakkeilla

17. kesäkuuta 2022

Yhteensä 43 711 maatilaa teki vuoden 2022 tukihakemuksensa verkossa. Viljelijöiden päätukihaku päättyi Vipu-palvelussa torstaina 16.6. Paperilomakkeilla tukia haki määräaikaan mennessä noin 2 100 maatilaa. Määrä tarkentuu, kun kunnat ovat kirjanneet kaikki saapuneet paperihakemukset.

Päätukihaku on päättynyt viime vuosina 15.6., mutta tänä vuonna hakuaikaa jatkettiin päivällä, sillä palveluun kirjautumisessa oli häiriöitä tukihaun lopulla.

Päätukihakemusten kokonaismäärä väheni vuoteen 2021 nähden noin tuhannella hakemuksella. Viljelijöiden verkkoasiointipalvelu Vipussa tukihakemusten lähettäneiden osuus oli noin 95,5 prosenttia, mikä on hieman viime vuotta suurempi.

Päätukihaku alkoi Vipu-palvelussa toukokuun alussa. Pitkästä hakuajasta huolimatta yli puolet hakemuksista lähetettiin viimeisen hakuviikon aikana. Eniten hakemuksia saapui kolmanneksi viimeisenä hakupäivänä, jolloin hakemuksen lähetti Vipussa yli 4 900 maatilaa. Vaikka hakemusten lähetys painottuu yleensä hakuajan loppuun, useita viikkoja kestävästä hakuajasta hyötyvät erityisesti neuvojat, jotka tekevät tukihakemuksia useille maatiloille.

Viljelijät ilmoittivat hakevansa tukea yhteensä 28 473 hehtaarista rehuhernealaa. Kokonaisala on yli 10 000 hehtaaria viime vuotta suurempi. Myös kevätvehnä- ja rypsialaa ilmoitettiin enemmän kuin vuonna 2021. Syysvehnä- ja rehuohra-ala sen sijaan väheni viime vuodesta.

Maataloustuet uudistuvat ensi vuonna. Samalla peltotukien hakeminen siirtyy kokonaan verkkoon, joten paperilomakkeet poistuvat käytöstä. Viljelijät ovat jo vuosien ajan hakeneet tuet pääosin verkossa.

Vipu-palvelussa asioidaan ympäri vuoden

Samaan aikaan päätukihaun kanssa Vipu-palvelussa oli auki mehiläistalouden tuen haku. Ennen päätukihakua Vipussa on voinut tänä vuonna hakea eläinten hyvinvointikorvausta, kasvihuonetuotannon tukea, EU:n eläinpalkkioita, kansallisia kotieläintukia ja sokerijuurikkaan kuljetustukea sekä tehdä eläinmääräilmoituksia. Myös näissä hauissa ja ilmoituksissa tuenhakijat ovat asioineet pääosin verkossa.

Vipu-palvelu on maatilojen käytettävissä ympäri vuoden myös hakuaikojen ulkopuolella. Viljelijä voi esimerkiksi tarkastella tietoja tilalleen maksetuista tuista ja lohkojaan kartoilta sekä päivittää maatilansa tietoja.

Vipu-palvelun käyttäjätilastot (ruokavirasto.fi)
Päätukihaussa 2022 ja 2021 ilmoitetut viljelykasvit (ruokavirasto.fi)

Lisätietoja Ruokavirastosta:

Tietojärjestelmäasiantuntija Maria Jukkola
040 186 8272
maria.jukkola@ruokavirasto.fi