Ilmoituksen vuoden 2019 eläinmääristä voi tehdä 17.2.2020 asti

7. tammikuuta 2020

Viljelijät voivat nyt ilmoittaa vuonna 2019 hallinnassaan olleiden sikojen, siipikarjan, hevosten ja ponien määrät verkkoasiointipalvelu Vipussa (https://vipu.ruokavirasto.fi). Ilmoitusaika päättyy 17.2.2020.

Eläinmääräilmoitus on pakollinen tiloille, jotka ovat hakeneet eläinten hyvinvointikorvausta sioista tai siipikarjasta vuonna 2019. Korvauksen määrä lasketaan ilmoitetun eläinmäärän perusteella.

Eläinmääräilmoituksen voi tehdä siipikarjasta, hevosista ja poneista myös silloin, jos maatila haluaa käyttää eläinmääriä luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotuksen, sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotetun tuen tai luonnonmukaisen tuotannon kotieläinkorotuksen eläintiheyslaskennassa. Jos tilan eläintiheys täyttyy nautojen, lampaiden, vuohien ja sikojen määrillä, eläinmääräilmoitusta ei tarvitse tehdä, koska hallinto saa tiedot eläimistä suoraan eläinrekistereistä.

Ilmoitus koskee myös yhteisöä tai yhteisössä määräysvaltaa käyttävää osallista, jos yhteisö haluaa käyttää eläintiheyslaskennassaan osallisen eläinmääriä tai päinvastoin. Yhteisön tai osallisen on ilmoitettava ne eläinrekisterit, joista saatavia tietoja haluaa käyttää eläintiheyslaskennassaan.

Lisätietoja tuenhakijalle

Ruokavirasto.fi
Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset

Lisätietoja medialle

Eläinten hyvinvointikorvaus
Ylitarkastaja Timo Keskinen, 040 668 5635

Luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotus
Ylitarkastaja Lea Anttalainen, 040 824 1373

Luonnonmukaisen tuotannon korvaus
Maatalousylitarkastaja Antti Hietala, 040 714 5757

Sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotettu tuki
Ylitarkastaja Päivi Akkanen, 040 714 5735

etunimi.sukunimi@ruokavirasto.fi