Maatalouden investointituilla riitti kysyntää vuonna 2020

16. helmikuuta 2021

ELY-keskukset rahoittivat viime vuonna yhteensä yli 2500 maatalouden investointia, mikä on ennätysmäärä viimeisten viiden vuoden aikana. Investointien määrä oli ennätystahdissa alkuvuodesta 2020, mutta syksyllä hakemusmäärät laskivat. Isojen investointien hakumääriä vähensi syksyllä se, että valiolaiset meijerit ottivat käyttöön tuotantosopimukset maidontuotannossa. Viljelijöiden syksyllä tekemät lypsy- ja lihakarjatalouden investointihakemukset koskivat pääsääntöisesti pienehköjä peruskorjauksia. Lisäksi loppusyksystä asetusta muutettiin niin, ettei lihanautakasvattamoiden laajennuksia voida enää tukea.

ELY-keskukset myönsivät avustuksia maatalouden investointeihin yhteensä noin 126 miljoonaa euroa ja korkotukilainoja 143 miljoonaa euroa. Investointituen määrä on nykyisellä EU-rahoituskaudella kasvanut viime vuoteen asti joka vuosi. Eniten investoitiin Etelä-Pohjanmaalla, Varsinais-Suomessa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla. Näillä alueilla sijaitsee valtaosa Suomen maatiloista.

Euromääräisesti eniten rahoitettiin maitotilojen investointeja, joille myönnettiin avustuksina melkein 42 miljoonaa euroa ja korkotukilainoina yli 60 miljoonaa euroa. Seuraavaksi eniten tukea myönnettiin lihakarjatalouden, sikatalouden, tuotantovarastojen ja salaojituksien investointeihin. Merkittävässä kasvussa olivat salaojitusinvestoinnit, joita rahoitettiin 725 kappaletta ja joihin myönnettiin yli 10 miljoonaa euroa avustusta. Salaojainvestointeihin myönnetty avustus ei ole aiemmin ylittänyt 10 miljoonaa euroa.

Myönnetyt investointituet maatalouteen (pdf)

Aloittavien viljelijöiden määrä edelleen laskussa

Aloittavien viljelijöiden määrä kääntyi laskuun vuoden 2018 jälkeen. Aloitustuki myönnettiin vuonna 2019 vain 280 uudelle viljelijälle, kun vuonna 2018 tilanpidon aloitti 447 aloitustukea saanutta viljelijää. Viime vuonna aloitustukea myönnettiin enää vain 244 maatilalle ja 10 porotilalle. Vuoden 2018 korkeampaa aloittajien määrää selittää luopumistuen päättyminen – vuosi 2018 oli viimeinen vuosi, kun tilanpidosta luopujan oli mahdollista hakea luopumistukea.

Viime vuonna ELY-keskukset rahoittivat tilanpidon aloittamista avustuksina 7,3 miljoonalla eurolla ja korkotukilainoina 35 miljoonalla eurolla. Eniten aloitustukia myönnettiin Etelä-Pohjanmaalle ja Pohjois-Pohjanmaalle, joissa molemmissa aloitti melkein 40 uutta viljelijää. Muilla alueilla aloittajien määrät jäivät vielä näitäkin alemmille tasoille.

Myönnetyt aloitustuet maatalouteen (pdf)

Lisätietoja Ruokavirastosta:
Erityisasiantuntija Aulis Kuusela
puh. 0400 933 647
etunimi.sukunimi@ruokavirasto.fi