Metsämarjojen ja -sienten varastointituki haettavana

7. kesäkuuta 2021

Metsämarjojen ja -sienten varastointituki vuodelta 2021 on haettavissa. Tuki on tarkoitettu pohjoisen tuen alueella poimittujen ja varastoitujen metsämarjojen ja -sienten pitkäaikaisesta varastoinnista aiheutuneiden kustannusten osittaiseen korvaamiseen.

Hakemus Lapin ELY-keskukseen

Varastointitukihakemus (lomake 237) on jätettävä viimeistään 30.7.2021 Lapin ELY-keskukseen (osoite: Lapin ELY-keskus, kirjaamo, PL 8060, 96101 Rovaniemi, sähköposti: kirjaamo.lappi@ely-keskus.fi). Lomakkeen voi tulostaa ruokavirasto.fi-sivustolta.

Tukiehdoista saa neuvontaa Lapin ELY-keskuksesta, joka vastaa valtakunnallisesti tuen myönnöstä. Tuen valvonnan suorittaa paikallinen ELY-keskus.

Tukiehdot ennallaan

Tukea voidaan maksaa elinkeinonharjoittajille, joilla on tietyt tekniset vaatimukset täyttävä varasto C-tukialueella eli pohjoisen tuen alueella. Varastossa on oltava 30.6.2021 pohjoisen tuen alueella ennen vuotta 2021 poimittuja, ihmisravinnoksi tarkoitettuja metsämarjoja ja -sieniä.

Tuen saamisen ehtona on lisäksi, että tuenhakija on merkitty arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. Hakijan on myös pystyttävä osoittamaan ilmoittamansa varastomäärät oikeiksi ja pohjoisen tuen alueelta poimituiksi esimerkiksi kuittien, kirjanpidon ja poimijalistojen avulla.

Varastointitukea maksetaan tuorepainokiloa kohti enintään seuraavasti: lakka 34 senttiä/kg, muut metsämarjat 10 senttiä/kg ja metsäsienet 42 senttiä/kg. Tuki on tavoitteena maksaa lokakuun 2021 puolivälissä.

Lisätietoja Lapin ELY-keskuksesta:

Tarkastaja Virpi Koivurova
puh. 0295 03 7169
virpi.koivurova@ely-keskus.fi

Lisätietoja Ruokavirastosta:

Ylitarkastaja Lea Anttalainen
puh. 040 824 1373
lea.anttalainen@ruokavirasto.fi