Syysilmoituksen voi lähettää 23.9.–30.10.2020

23. syyskuuta 2020

Viljelijät voivat lähettää ympäristökorvauksen syysilmoituksen verkkoasiointipalvelu Vipussa (http://vipu.ruokavirasto.fi) perjantaihin 30.10. asti.  Ilmoitus koskee lohkoja, joilla toteutetaan ympäristökorvauksen toimenpiteitä peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys, lietelannan sijoittaminen peltoon sekä ravinteiden ja orgaanisten aineiden kierrättäminen.

Syysilmoitus peltojen talviaikaisesta kasvipeitteisyydestä on tehtävä vuosittain. Jos viljelijä hakee korvausta toimenpiteistä lietelannan sijoittaminen peltoon tai ravinteiden ja orgaanisten aineiden kierrättäminen, myös niistä on tehtävä syysilmoitus.

Vipu-palvelu ohjaa ilmoituksen teossa

Maatilat voivat suunnitella syysilmoituksen avulla jo ennen ilmoituksen lähetystä, mitkä lohkot jättävät kasvipeitteisiksi. Lantatoimenpiteiden ilmoittamista helpottaa toiminto, jossa voi kopioida samat lannoitetiedot useammalle lohkolle kerrallaan.

Maatilan keväällä ilmoittamat lohkotiedot ovat Vipussa valmiina käyttöön.  Jos maatila on ollut peltovalvonnassa, keväällä ilmoitettuihin pinta-aloihin on saattanut tulla muutoksia valvonnassa. Pinta-alat voi tarkistaa valvonnan tarkastuskertomuksesta. Syysilmoituksessa pinta-alat on ilmoitettava tarkastuskertomuksen mukaisina, jos kertomus on saapunut ennen syysilmoitusajan päättymistä.

Vipu-palvelussa on keskiviikkona 14.10. päivityksestä johtuva käyttökatko, joka estää myös syysilmoitusten teon katkon aikana. Ruokavirasto pahoittelee katkosta aiheutuvaa haittaa.                         

Lisätietoja viljelijälle:

Ruokavirasto.fi
Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset

Lisätietoja medialle:

Syysilmoitukset: lietelannan sijoittaminen peltoon, ravinteiden ja orgaanisten aineiden kierrättäminen
Ylitarkastaja Hanna Ketomäki
040 670 8786

Syysilmoitukset: peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys
Maatalousylitarkastaja Markku Kuoppa-aho
040 167 7530

Vipu-palvelu
Tietojärjestelmäasiantuntija Maria Jukkola
040 186 8272

etunimi.sukunimi@ruokavirasto.fi