Tuet maatalousinvestointiin tai sukupolvenvaihdokseen kannattaa hakea viimeistään lokakuussa

23. elokuuta 2022

Jos viljelijä haluaa saada päätöksen maatalousinvestoinnin rahoituksesta vuoden 2022 puolella, hakemus tulee tehdä viimeistään 15.10.2022. Nuoren viljelijän aloitustuen osalta viimeinen päivä tehdä hakemus on 31.10.2022. ELY-keskukset tekevät kaikkiin näiden päivämäärien jälkeen lähetettyihin hakemuksiin kielteiset päätökset, sillä nykyisen EU-rahoituskauden varojen käyttö on päättymässä.

Seuraavan kerran ELY-keskukset myöntävät maatalouden investointi- ja aloitustukia vuoden 2023 puolella, jolloin käytössä ovat uuden EU-rahoituskauden varat ja uudet tukiehdot. Ruokavirasto tiedottaa uuden rahoituskauden haun aloitusajankohdasta ja ehdoista, kun tiedot niistä ovat tarkentuneet. Arvion mukaan haku voidaan avata Hyrrä-asiointipalvelussa vuoden 2023 ensimmäisien kuukausien aikana.

Aloitustuen määräajat hyvä muistaa

Sukupolvenvaihdosta suunnittelevan viljelijän on hyvä muistaa, että nuoren viljelijän aloitustukea voi saada vain viljelijä, joka on hakemuksen vireilletulohetkellä alle 41-vuotias ja jonka tilanpidon aloittamisesta on kulunut alle kaksi vuotta. Jos jompikumpi määräaika alkaa lähestyä marras-joulukuussa 2022 tai vuoden 2023 alkupuolella, on aloitustukihakemus syytä jättää vireille viimeistään lokakuun aikana. Muussa tapauksessa aloitustuki jää saamatta. Vain aloitustukea saava viljelijä voi saada vapautuksen tilakaupan yhteydessä maksettavasta varainsiirtoverosta. Varainsiirtovero on neljä prosenttia kiinteästä kauppahinnasta. Paras vaihtoehto on aina hakea aloitustukea etukäteen saantokirjaluonnosten perusteella.

Investointi- ja aloitustuet uudistavat ruoantuotantoa

ELY-keskukset ovat myöntäneet vuosina 2015–2022 noin 17 000 investointi- ja aloitustukea maatiloille. Kaiken kaikkiaan näillä tuilla on kehitetty ja uudistettu kotimaista ruoantuotantoa noin kahdella miljardilla eurolla vuosina 2015–2022. Eniten rahoitusta on maksettu Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Varsinais-Suomen maakuntiin. Näissä maakunnissa sijaitsee suurin osa Suomen maatiloista. Aloittavia viljelijöitä on eniten Varsinais-Suomessa. Aloittavien viljelijöiden määrä kääntyi laskuun vuonna 2018 ja myös investointien määrä taantui viime vuonna.

Lisätietoja Ruokavirastosta:
Erityisasiantuntija Aulis Kuusela
puh. 0400 933 647
etunimi.sukunimi@ruokavirasto.fi