Tukioikeuksien käytöstä luovutaan vuoden 2022 lopussa

23. joulukuuta 2022

Tukioikeusjärjestelmästä luovutaan vuoden 2022 lopussa. Se tarkoittaa, että tukioikeudet lakkaavat olemasta ja menettävät arvonsa.

Tukioikeudet ovat vaikuttaneet siihen, voiko viljelijä saada perustukea. Tähän asti perustuen saamisen ehto on ollut, että viljelijällä on aktivoituja tukioikeuksia saman verran kuin peltohehtaareita. Ensi vuodesta alkaen vastaava perustulotuki maksetaan tukikelpoisen alan perusteella ilman tukioikeusjärjestelmää.

Tukioikeuksista luopuminen on merkittävä kevennys tuenhakijoille ja maataloushallinnolle. Tukioikeusjärjestelmään on kuulunut tukioikeuksien siirtoja sekä niiden varantoon siirtämistä ja hakemista. Nämä ovat aiheuttaneet viljelijöiden keskuudessa paljon väärinkäsityksiä ja unohduksia. Hallinnolle tukioikeuksien käsittely on ollut monimutkaista ja kallista.

Tukioikeusjärjestelmä päättyy samalla, kun EU:n yhteisen maatalouspolitiikka uudistuu. Nykyiset tukioikeudet ovat olleet voimassa vuodesta 2006 asti. Tukioikeuksien käytöstä luopuminen ei edellytä toimenpiteitä niiden nykyisiltä omistajilta tai haltijoilta.

Näkökulmia tukioikeusjärjestelmään Ruokaviraston blogissa:
Kati Törmä: RIP tukioikeus
Hannele Sankari: Voi pyhä yksinkertaisuus!

Lisätietoja Ruokavirastosta:
maatalousylitarkastaja Antti Hietala
040 714 5757
antti.hietala@ruokavirasto.fi