Viljelijät voivat jälleen tilata EU:n maaseuturahastosta rahoitettavia neuvontakäyntejä

9. helmikuuta 2021

Viljelijät voivat 9.2.2021 alkaen jälleen tilata EU:n maaseuturahastosta tuettuja neuvontakäyntejä. Neuvonnan tilaaminen ei ole ollut mahdollista 20.11.2020 jälkeen, sillä vuoden 2020 lopussa päättyneen EU-rahoituskauden varat oli neuvontakorvauksien osalta käytetty loppuun eikä uusia, vuosien 2021–22 varoja vielä saatu käyttöön EU-komission säädösvalmistelusta ja tietojärjestelmästä johtuen.

Nyt uudet varat on saatu käyttöön ja EU-maaseuturahastosta rahoitettavat neuvonnat jatkuvat nykyisillä ehdoilla vielä vuosien 2021–22 ajan. Vuodesta 2021 lähtien maatila voi saada neuvontaa 15 000 euron edestä aikaisemman 10 000 euron sijaan. Vuosien 2014–2020 aikana annetut neuvonnat lasketaan mukaan tilakohtaiseen neuvontojen enimmäismäärään. Viljelijä näkee Vipu-palvelusta jäljellä olevan neuvontakorvauksen määrän oman maatilansa osalta valitsemalla Maatila-valikosta kohdan Neuvontakorvaus.

Viljelijä tilaa neuvontakäynnin valitsemalla tarpeisiinsa sopivan neuvojan neuvojarekisteristä tilaneuvojat.ruokavirasto.fi ja ottamalla yhteyttä neuvojaan. Koronapandemian aikana neuvontakäynti voidaan toteuttaa virtuaalisesti esimerkiksi videopuhelun avulla. Neuvoja hakee neuvontakorvauksen maksuun ja viljelijä maksaa neuvonnasta vain arvonlisäveron osuuden.

Viljelijät ovat aktiivisesti hyödyntäneet neuvontaa. Viljelijät ovat saaneet neuvonnasta apua varsinkin tilansa kilpailukyvyn kehittämiseen, ympäristöasioihin ja eläinten hyvinvoinnin parantamiseen. Neuvontaa on annettu myös esimerkiksi liittyen eläinten terveyteen, kasvinsuojeluasioihin sekä energiatehokkuuteen ja innovaatioihin. Parhaillaan valmistelussa on myös tuotantoeläinten hyvinvointisuunnitelman lisääminen neuvontaosioihin. Lisäksi käynnissä on vuonna 2023 alkavan uuden EU-rahoituskauden neuvontakorvauksen suunnittelu.

Lisätietoja Ruokavirastosta:

Ylitarkastaja Ruusa Kangas
050 477 2783
etunimi.sukunimi@ruokavirasto.fi