Viljelijätukien hakuopas on julkaistu

26. maaliskuuta 2020

Viljelijätukien vuoden 2020 hakuopas on julkaistu ruokavirasto.fi-sivustolla. Opas koostuu tuenhakijan perusoppaasta ja yksityiskohtaiset tukiehdot sisältävästä tukioppaasta. Hakuoppaan liitteissä on lisäksi hyödyllistä tietoa esimerkiksi hallinnan siirroista, tukitasoista ja kasvilajeista. 

Viljelijätukien hakuopas julkaistaan vuosittain. Merkittävimmät muutokset edelliseen vuoteen nähden on koottu oppaan lukujen alkuun. Oppaassa on lisäksi kaksi uutta lukua. Luvuissa kerrotaan viljelijätukien väärinkäytöksien seuraamuksista sekä poikkeuksellisten sääolosuhteiden vaikutuksista tukien hakuun ja tukiehtojen edellyttämiin viljelytoimenpiteisiin.

Viljelijöiden päätukihaku alkaa verkkoasiointipalvelu Vipussa huhtikuun lopulla. 

Viljelijätukien hakuopas (ruokavirasto.fi)  

Lisätietoja Ruokavirastosta:
Ylitarkastaja Noora Malkamäki
050 512 4068
noora.malkamaki@ruokavirasto.fi