Aktiiviviljelijä

Sinun on täytettävä aktiiviviljelijän ehdot, jos haet EU:n suoria tukia ja ohjelmaperusteisia viljelijäkorvauksia. EU:n suoria tukia ovat perus- ja viherryttämistuki, nuoren viljelijän EU-tuki, peltokasvipalkkio ja EU:n eläinpalkkiot. Ohjelmaperusteisia viljelijäkorvauksia ovat luonnonhaittakorvaus, luonnonmukaisen tuotannon korvaus, eläinten hyvinvointikorvaus, ympäristökorvaus sekä ei-tuotannollisten investointien korvaus. Ympäristökorvauksen, ympäristösopimusten ja ei-tuotannollisten investointien korvausta voidaan myöntää lisäksi tietyille muille ryhmille (lue lisää luvusta Ympäristösopimus).

Aktiiviviljelijätarkastelu tehdään joka vuosi tukihaun yhteydessä. Jos sinulla on ympäristö-, eläinten hyvinvointi- tai luomukorvaussitoumus, aktiiviviljelijän ehdon tulee täyttyä koko sitoumuskauden ajan. Jos olet aloittava viljelijä, tulee aktiiviviljelijän ehto täyttyä siitä hetkestä, kun olet aloittanut maataloustoiminnan.  Ilmoita kesken vuoden tapahtuneista muutoksista kuntaan.

Sinut katsotaan viljelijätukihaussa aktiiviviljelijäksi, jos harjoitat maataloustoimintaa tuenhakuvuonna.

Sivu on viimeksi päivitetty 29.3.2021