Eläinten hyvinvointi turvattava myös huonona satokautena

11. joulukuuta 2018

27.8.2018

Tämän vuoden viljasato on jäämässä heikoksi koko maassa, mikä on herättänyt kotieläintiloilla huolta rehujen riittävyydestä. Elintarviketurvallisuusvirasto Evira muistuttaa, että eläimen omistaja tai haltija on vastuussa eläintensä riittävästä rehun saannista myös poikkeustilanteissa. Eläinten hyvinvointi tulee turvata myös huonon satokauden jälkeen.

Koska tuottaja on vastuussa eläintensä hyvinvoinnista kaikissa tilanteissa, tulisi hänen tehdä jo hyvissä ajoin suunnitelma toimenpiteistä, joilla turvataan eläinten hyvinvointi ja varmistetaan eläinsuojelulainsäädännön asettamien vaatimusten noudattaminen. Tuottajan tulisi siis miettiä etukäteen, miten hän toimii tilanteissa, joissa tilan itse tuottama rehu loppuu. Jos ostorehun hankkiminen ei ole mahdollista, on hyvä pohtia tilan eläinmäärän sopeuttamista rehun määrään jo hyvissä ajoin.

Eläinlääkäreiden on tilakäynneillä hyvä korostaa varautumissuunnitelman tärkeyttä tuottajille. Jos eläinsuojeluviranomainen tilalla käydessään havaitsee, että eläinsuojelulainsäädännön asettamia vaatimuksia esimerkiksi ruokinnan suhteen on rikottu, on hänen ryhdyttävä eläinsuojelulain mukaisiin toimenpiteisiin. Tällöin virkaeläinlääkärin antamat määräykset velvoittavat nimenomaan eläimen omistajaa tai haltijaa.

On myös huomioitava, että jos edellä mainittuihin viranomaistoimenpiteisiin ryhdytään, on eläimen omistajan tai haltijan täytynyt jo rikkoa eläinsuojelulainsäädännön vaatimuksia ja tästä voi tulla myös rikosoikeudellisia seuraamuksia hallintopäätösten lisäksi.

Lisätietoja:

Ylitarkastaja Taina Mikkonen, p. 040 830 8404, taina.mikkonen@evira.fi
Ylitarkastaja Helena Hepola, p. 040 489 3353, helena.hepola@evira.fi

Lue lisää:

Eläinsuojelusäädökset
Vältä rehujen maahantuontia afrikkalaisen sikaruton esiintymisalueilta