Eläinten hyvinvointikorvaus haettavissa tammikuun loppuun saakka

10. tammikuuta 2019

Eläinten hyvinvointikorvauksen sitoumus on haettavissa verkkoasiointipalvelu Vipussa (https://vipu.ruokavirasto.fi) 31.1.2019 saakka. Korvausta vuodelle 2019 voivat hakea nauta-, sika-, lammas-, vuohi- ja siipikarjatilat.

Hyvinvointikorvauksen haussa maatila valitsee eläinlajeittain toimenpiteet, joihin haluaa sitoutua eläinten hyvinvoinnin parantamiseksi. Korvauksen perusteena ovat muun muassa toimenpiteiden toteuttamisesta aiheutuva lisätyö ja materiaalikustannukset.

Korvaus maksetaan eläinrekisteristä saatavien eläinmäärien perusteella. Poikkeuksena ovat siat ja siipikarja, joiden määrät maatilan on ilmoitettava itse. Viime vuonna korvausta saaneiden sika- ja siipikarjatilojen on tehtävä eläinmääräilmoitus Vipu-palvelussa viimeistään 15.2.2019. Tänä vuonna hyvinvointikorvaukseen sitoutuvien sika- ja siipikarjatilojen on ilmoitettava toteutunut eläinmääränsä helmikuussa 2020.

Eläinten hyvinvointikorvauksen sitoumusehdot ovat saatavilla ruokavirasto.fi-sivustolta.

Lisätietoja:
Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset

Lisätietoja Ruokavirastosta:
Ylitarkastaja Timo Keskinen
029 520 4415
timo.keskinen@ruokavirasto.fi