Ennätysmäärä uusia viljelijöitä ja investointeja maatiloilla

21. helmikuuta 2019

ELY-keskukset rahoittivat viime vuonna ennätysmäärän maatilojen investointeja ja nuoren viljelijän aloitustukia. Sukupolvenvaihdokset ja investoinnit keskittyvät Pohjanmaan maakuntiin ja Varsinais-Suomeen.

Luopumistuen poistuminen vauhditti sukupolvenvaihdoksia

ELY-keskukset myönsivät viime vuonna aloitustukea 447 nuorelle viljelijälle. Yli puolet näistä aloittavista tiloista sijaitsi Pohjanmaan maakunnissa ja Varsinais-Suomessa. Aloitustukien määrä on selvästi vuotuista suurempi: viime vuoden aloitustuet muodostavat lähes 40 % tällä EU-rahoituskaudella myönnetyistä aloitustuista. Aloitustukea myönnettiin avustuksena lähes 14 miljoonaa euroa ja korkotukilainana 67,5 miljoonaa euroa vuonna 2018.

Sukupolvenvaihdoksia vauhditti osittain luopumustukilain muutos. Viime vuosi oli viimeinen vuosi, jolloin tilanpidosta luopujat saivat luopumistukea – tästä vuodesta lähtien sitä ei voi enää hakea.

Etelä-Pohjanmaalla eniten investointeja

Maatalouden investointien osalta vuosi 2018 oli huippuvuosi. ELY-keskukset myönsivät rahoitusta yli 2000 investointiin, avustuksena yhteensä yli 117 miljoonaa euroa ja korkotukilainana 135 miljoonaa euroa.

Maatalouden investointi- ja aloitustuen määrät vuosina 2003-2018. Vuonna 2018 tukia myönnettiin enemmän kuin aiemmin tällä EU-rahoituskaudella. Vastaava määrä myönnettiin viimeksi vuonna 2014.

Eniten investointitukipäätöksiä tehtiin Etelä-Pohjanmaalla, jossa ELY-keskus rahoitti yhteensä 318 maatilainvestointia. Seuraavaksi eniten investointeja tehtiin Pohjanmaalla, Pohjois-Pohjanmaalla ja Varsinais-Suomessa. Näiden neljän ELY-keskuksen alueella tehtiin 56 % kaikista investoinneista. Näiden neljän ELY-keskuksen alueella investointiavustusta myönnettiin yhteensä lähes 74 miljoonaa euroa, mikä on 63 % kaikista investointiavustuksista.

Maatalouden investointi- ja aloitustuet ELY-keskuksittain 2018. Eniten tukia Etelä-Pohjanmaalla, Pohjanmaalla, Pohjois-Pohjanmaalla ja Varsinais-Suomessa.

Maitotilat investoivat, myös energiantuotanto kiinnostaa maatiloja

Euromääräisesti eniten rahoitusta myönnettiin lypsykarjanavetoiden investointeihin, yhteensä 193 kohteeseen. ELY-keskukset rahoittivat lypsykarjanavettoja avustuksena noin 42 miljoonalla eurolla ja korkotukilainalla lähes 58 miljoonalla eurolla. Määrällisesti eniten rahoitettiin salaojitushankkeita, joita oli yli 550 kappaletta. Salaojitukseen myönnettiin yhteensä noin 6 miljoonan euron rahoitus.

Suosittuja olivat myös energiantuotannon investoinnit. ELY-keskukset myönsivät rahoituksen yhteensä 230 energiantuotannon investointiin, yhteensä avustuksia myönnettiin 8,5 miljoonan euron edestä.

Yli miljoonan euron avustuksia myönnettiin yhdeksälle hankkeelle. Näistä oli kolme lypsykarjanavettaa, kolme sikalaa, kaksi kasvihuonetta ja yksi lihanautakasvattamo.

Lisätietoja tukikohteista 2018


Lisätietoja Ruokavirastosta:
Ylitarkastaja Aulis Kuusela
0400 933 647
etunimi.sukunimi@ruokavirasto.fi