Ilmoituksen vuoden 2018 eläinmääristä voi tehdä 15.2.2019 asti

10. tammikuuta 2019

Viljelijät voivat nyt ilmoittaa vuonna 2018 hallinnassaan olleiden sikojen, siipikarjan, hevosten ja ponien määrät verkkoasiointipalvelu Vipussa (https://vipu.ruokavirasto.fi). Ilmoitusaika päättyy 15.2.2019.

Eläinmääräilmoitus on pakollinen tiloille, jotka ovat hakeneet eläinten hyvinvointikorvausta sioista tai siipikarjasta vuonna 2018. Korvauksen määrä lasketaan ilmoitetun eläinmäärän perusteella.

Eläinmääräilmoituksen voi tehdä siipikarjasta, hevosista ja poneista myös silloin, jos maatila haluaa käyttää eläinmääriä luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotuksen, sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotetun tuen tai luonnonmukaisen tuotannon kotieläinkorotuksen eläintiheyslaskennassa. Jos tilan eläintiheys täyttyy nautojen, lampaiden, vuohien ja sikojen määrillä, eläinmääräilmoitusta ei tarvitse tehdä, koska hallinto saa tiedot eläimistä suoraan eläinrekistereistä.

Ilmoitus koskee myös yhteisöä tai yhteisössä määräysvaltaa käyttävää osallista, jos yhteisö haluaa käyttää eläintiheyslaskennassaan osallisen eläinmääriä tai päinvastoin. Yhteisön tai osallisen on ilmoitettava ne eläinrekisterit, joista saatavia tietoja haluaa käyttää eläinmäärälaskennassaan.

Lisätietoja tuenhakijalle

Ruokavirasto.fi
Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset

Lisätietoja medialle

Eläinten hyvinvointikorvaus
Ylitarkastaja Timo Keskinen, 029 520 4415

Luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotus
Ylitarkastaja Lea Anttalainen, 029 520 4128

Luonnonmukaisen tuotannon korvaus
Maatalousylitarkastaja Antti Hietala, 029 520 4255

Sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotettu tuki
Ylitarkastaja Päivi Akkanen, 029 520 4113

etunimi.sukunimi@ruokavirasto.fi