Kasvihuonetuki haettavana maaliskuun alkuun saakka

5. helmikuuta 2019

Kasvihuoneyrittäjät voivat hakea kasvihuonetukea 1.3.2019 asti Vipu-palvelussa. Viime vuoden tukihaun perusteena olleet kasvihuoneet perustietoineen ovat hakijan apuna sähköisessä asioinnissa. Jos huoneiden perustietoihin ei ole tullut muutoksia, Vipussa tarvitsee syöttää vain kasvien vuoden 2019 viljelytiedot.  

Jos kasvihuoneyrittäjä ei ole aikaisemmin hakenut tukea Vipu-palvelussa, hänen tulee täyttää ja palauttaa kuntaan lomake 456. Näin varmistetaan, että hakijan tiedot ja asiointioikeudet ovat kunnossa.

Tarvittaessa tukea voi hakea myös lomakkeella 109, joka on saatavilla Ruokaviraston verkkosivuilta. Lomake on toimitettava tukea käsittelevään ELY-keskukseen.

Tukea käsitteleviä viranomaisia on kolme. Varsinais-Suomen ELY-keskus vastaanottaa Uudenmaan, Varsinais-Suomen, Satakunnan, Kaakkois-Suomen, Pirkanmaan, Hämeen ja Etelä-Savon hakemukset. Pohjanmaan ELY-keskus vastaanottaa hakemukset Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Kainuun ja Lapin alueilta. Ahvenanmaalla tehtäviä hoitaa Ahvenanmaan valtionvirasto.

Muutos tillin ja persiljan tukikelpoisuuteen

Tillin ja persiljan viljely suorakylvönä maapohjaan oikeuttaa tästä vuodesta lähtien pääsääntöisesti vain lyhyen kauden tukeen. Tukiehtoihin on tullut lisäksi tarkennus viljelykäyttöön: kasvihuoneessa on oltava koko viljelykauden ajan sekä ajankohtaan että viljeltävään kasviin nähden tavanomainen viljelylämpötila.

Tuenhakijaa ja kasvihuoneiden teknisiä vaatimuksia koskevat ehdot ovat ennallaan. Viljelymuutoksista on ilmoitettava viipymättä tukea käsittelevälle viranomaiselle. Ylivoimaisesta esteestä tai poikkeuksellisesta olosuhteesta on ilmoitettava kirjallisesti 15 työpäivän kuluessa.

Ennakko maksuun huhtikuussa

Kasvihuonetuen ennakko maksetaan arviolta huhtikuun lopulla ja loppuosa lokakuussa. Tukitaso on AB-tukialueilla ja C-tukialueella erisuuruinen.

Lisätietoja Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta:  
Tarkastaja Kitty Enberg          
puh. 029 502 2555   
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi           

Lisätietoja Pohjanmaan ELY-keskuksesta:
Tarkastaja Leila Fant
puh. 029 502 8547
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Lisätietoja Ruokavirastosta:
Ylitarkastaja Lea Anttalainen
puh. 029 520 4128
etunimi.sukunimi@ruokavirasto.fi