Korotus Etelä-Suomen sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotettuun tukeen

25. kesäkuuta 2019

Vuoden 2018 Etelä-Suomen sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotettua tukea saaneille maatiloille maksetaan lisämaksu. Jo maksettua tukea korotetaan eurolla siten, että tuen määrä on 63 euroa eläinyksiköltä.

Ruokavirasto maksaa lisämaksut maatiloille 4.7.2019 alkaen. Tuen ennakot maksettiin huhtikuussa 2018 ja loppumaksut huhtikuussa 2019.

Sika- ja siipikarjatalouden Etelä-Suomen tukea maksetaan tilakohtaisen viitemäärän perusteella AB-tukialueella. Lisämaksu johtuu valtioneuvoston asetuksen muutoksesta, jonka johdosta maksettavan tuen kokonaismäärää korotetaan noin 180 000 eurolla.

Lisätietoja Ruokavirastosta:
Ylitarkastaja Päivi Akkanen
Puh. 040 714 5735
paivi.akkanen@ruokavirasto.fi