Porotalouden eläinkohtainen tuki poronhoitovuodelta 2019/2020 on haettavissa

3. heinäkuuta 2019

Porotalouden harjoittajille myönnetään eläinkohtaista tukea maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain nojalla. Tukea maksetaan ruokakunnille (alueet C3 ja C4) poronhoitovuonna 2018/2019 laaditun poroluettelon perusteella. Poronhoitovuosi päättyy 31.5. ja seuraava alkaa 1.6. Tuen määrä on 28,50 euroa eloporoa kohti.

Porotalouden tukea haetaan Ruokaviraston lomakkeella 227, joka on saatavilla ruokavirasto.fi-sivustolta. Tukea on haettava Lapin ELY-keskuksesta viimeistään 2.9.2019.

Lomake 227

Lisätietoja Ruokavirastosta:

Ylitarkastaja Päivi Akkanen
Puh. 040 714 5735
paivi.akkanen@ruokavirasto.fi