Ruokavirasto ei luovuta peltolohkoaineistoa vapaasti käytettäväksi

24. kesäkuuta 2019

Ruokaviraston tulkinnan mukaan peltolohkoaineistoa ei voi luovuttaa avoimena datana tai muuten vapaasti käytettäväksi, sillä aineisto sisältää henkilötietoja. Tämä tulkinta on tehty keväällä 2019, joten siinä on huomioitu EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) vaatimukset. Aiempi tulkinta aineiston luovutuksesta on tehty virastoa edeltäneessä Maaseutuvirastossa ennen asetuksen voimaantuloa.

Maaseutuvirasto on aikaisempina vuosina luovuttanut peltolohkoaineistoa vapaasti käytettäväksi. Aineisto perustuu Ruokaviraston (aiemmin Maaseutuviraston) ylläpitämään peltolohkorekisteriin. Rekisteri on maataloushallinnon valtakunnallinen rekisteri, johon on digitoitu kaikki peruslohkot, joista on maksettu pinta-alaperusteisia maataloustukia. Maaseutuviraston luovuttamaa peltolohkoaineistoa on hyödynnetty viranomaistehtävissä ja erilaisissa karttapalveluissa, joita viljelijät käyttävät omassa toiminnassaan. Virasto on ohjeistanut aineiston vastaanottajia huomioimaan, että kartta-aineistot voidaan julkaista, jos kartta on esitetty riittävän yleisellä tasolla. Julkaisu ei ole saanut vaarantaa henkilötietojen suojaa. Peltolohkoaineiston vastaanottaja ei tästä syystä ole saanut julkaista kartta-aineistossa tilatunnuksia ja peltolohkotunnuksia.

Yksityisen henkilön ilmoitus johti toimenpiteisiin

Ruokavirasto sai toukokuussa 2019 yksityiseltä henkilöltä ilmoituksen peltolohkoaineistosta. Ilmoituksessaan henkilö kertoi palvelusta, jossa julkaistaan muun muassa yksityisten maatilojen tietoja ilman näiden lupaa. Palvelu perustui Ruokaviraston ylläpitämän peltolohkorekisterin tietoihin. Tietosuoja-asetuksen mukaisena rekisterinpitäjänä Ruokavirasto on velvollinen tutkimaan vastuullaan oleviin rekistereihin liittyvät ilmoitukset tietojen käytöstä. Virasto selvitti asiaa ja totesi ilmoituksen aiheelliseksi: ohjeistusta aineiston julkaisuun ei noudatettu palvelussa. Palveluntarjoaja ei ollut huolehtinut palvelussaan henkilötietojen suojasta, palvelu oli kaikille avoin ja sivustolla olivat vapaasti nähtävissä kaikkien maataloustukia saaneiden viljelijöiden peltolohkotiedot ja niiden tarkka sijainti. Näiden tietojen voidaan tulkita olevan henkilötietoja.

Koska Ruokavirasto katsoi, että palveluntarjoaja julkaisi luovutettuja henkilötietoja, virasto pyysi palveluntarjoajaa poistamaan peltolohkotiedot sivustoltaan. Pyyntöään Ruokavirasto perusteli sillä, että aineisto sisältää henkilötietoja, joita ei voida käsitellä ja julkaista avoimena datana. Virasto katsoo, että palvelu, jossa peltolohkotiedot julkaistaan vapaasti kaikkien hyödynnettäväksi, ei voi ohittaa yksityisten henkilöiden henkilötietojen suojaa. Palveluntarjoajat voivat julkaista peltolohkoaineistoa vain, jos niillä on siihen suostumus viljelijöiltä.

Selvitys peltolohkoaineiston luovuttamisesta vapaaseen käyttöön on aloitettu

Ruokavirasto on tapahtuneen johdosta ryhtynyt tarkemmin selvittämään peltolohkoaineiston luovuttamiseen ja aineiston vapaaseen käyttöön liittyviä menettelyitä. Virasto on asiassa yhteydessä maa- ja metsätalousministeriöön sekä tietosuojavaltuutetun toimistoon.

Lisätietoja Ruokavirastosta:

Erityisasiantuntija Eeva-Liisa Taskinen
puh. 040 823 5961
eeva-liisa.taskinen@ruokavirasto.fi