Sokerijuurikkaan kuljetustukea voi hakea 17.6. saakka

29. huhtikuuta 2019

Vuoden 2018 sokerijuurikkaan kuljetustuen haku on alkanut. Tukea voi tästä hakuvuodesta lähtien hakea sähköisesti viljelijöiden verkkoasiointipalvelu Vipussa.

Sokerijuurikkaan kuljetustuki on kansallisesti rahoitettava tuki, jota maksetaan vähämerkityksisenä eli de minimis -tukena sokerijuurikkaan viljelijöille korvaamaan sokerijuurikkaan kuljetuksesta aiheutuneita kustannuksia. 

Vuoden 2018 tuki maksetaan viljelijän markkinointivuoden 2018/2019 sokerijuurikkaan sopimusmäärän ja kuljetusmatkan perusteella. Tukea voi saada kuljetusmatkasta riippuen 3,72–24,86 euroa tonnilta. Tuen määrä kasvaa kuljetusmatkan mukaan portaittain siten, että yli 160 kilometrin kuljetusetäisyydellä tuki on 24,86 euroa tonnilta. Tuki maksetaan syksyllä 2019.

Sokerijuurikkaan kuljetustuki on maatalouden de minimis -tuki. Kolmen verovuoden aikana maatalouden de minimis -tukea voidaan myöntää tilaa kohti enintään 20 000 euroa ja kaikkia de minimis -tukia enintään 200 000 euroa. Tästä johtuen sopimustiedon lisäksi tukihaussa on ilmoitettava maatilayrityksen verovuodet ja aiemmat tilalle myönnetyt de minimis -tuet.

Viljelijät voivat halutessaan hakea tukea edelleen myös paperilomakkeella. Hakulomake 178 on saatavilla ruokavirasto.fi-sivustolta. Lomake on palautettava viimeistään 17.6.2019 kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle, joka tekee tukipäätöksen.

Vipu-käyttäjän ohje  (verkko-opas)
Lomake 178 (ruokavirasto.fi)

Lisätietoja Ruokavirastosta:

Ylitarkastaja Lea Anttalainen
040 824 1373
lea.anttalainen@ruokavirasto.fi