Tietopaketti maatalous-ja puutarhamuovien kierrätyksestä

19. marraskuuta 2019

Maa- ja metsätalousministeriö on tuottanut maatalous- ja puutarha-alan viljelijöille tietopaketin maa- ja puutarhataloudessa käytettävistä muovipakkauksista ja tuotannossa käytettävistä muoveista, niiden lajittelusta, varastoinnista, keräyksestä ja eri kierrätysvaihtoehdoista. Selvityksissä kuvataan myös, kuka maksaa pakkauksien ja tuotannossa syntyvien muovien keräyksen ja muovin käsittelyn.

Maataloudessa ja puutarhoilla käytetään muoveja esimerkiksi säilörehun käsittelyssä, kasvihuoneissa ja viljelykatteissa. Myös lannoitteista ja torjunta-aineista kertyy muovisäkkejä ja -kanistereita. Tilalla muoveja ei saa polttaa eikä haudata maahan, vaan ne on kerättävä, lajiteltava ja varastoitava sekä kuljetettava asianmukaiseen käsittelypaikkaan.

Selvityksissä on tietoa pakkausmuoveista ja tuotannossa käytetyistä muoveista. Viljelijä saa käytännön ohjeet siitä, mitä muovilaatuja lannoitevalmiste-, kasvinsuojeluaine-, siemen- ja rehupakkauksissa on käytetty sekä minkä laatuisia muoveja viljelijä käyttää tuotannossaan.

Viljelijän on tärkeää tietää myös, miten muovit tulee ensin lajitella ja varastoida tilalla, jotta niiden kierrätys on mahdollista. Selvityksissä kerrotaan lisäksi, mitä tilalla tuotannossa käytettäville muoveille niiden puhtaudesta ja laadusta riippuen voi tehdä.

Lue lisää: