Viime vuoden kuivuus voi aiheuttaa yhä ongelmia maatiloilla – ylivoimaiseen esteeseen vetoaminen mahdollista

23. huhtikuuta 2019

Osa maatiloista ilmoitti viime vuonna poikkeuksellisen kuivuuden aiheuttamista ongelmista ylivoimaisena esteenä. Jos sama ylivoimainen este jatkuu kuluvan vuoden puolella satokauden alkuun asti, maatilan ei tarvitse tehdä siitä uutta ilmoitusta.

Joillakin maatiloilla viime vuoden kasvukauden kuivuuden aiheuttamat ongelmat ovat tulleet esiin vasta tänä vuonna. Jos viljelijä joutuu tästä syystä vähentämään eläinmääräänsä, hän voi harkintansa mukaan vedota ylivoimaiseen esteeseen tai poikkeukselliseen olosuhteeseen.

Ylivoimaisen esteen voidaan katsoa alkaneen esimerkiksi tilanteessa, jossa arvion mukaan rehu ei riitä vuoden 2019 satokauteen saakka, ja maatila joutuu poistamaan kerralla useita eläimiä kuivuuden aiheuttaman rehupulan vuoksi. Jotta tilanne voidaan tulkita ylivoimaiseksi esteeksi, maatilan pitää pystyä todistamaan eläinmäärän vähentämisen syy ja se, ettei rehua ole saatavilla.

Viljelijän on ilmoitettava ylivoimaisesta esteestä toimivaltaiselle viranomaiselle kirjallisesti 15 työpäivän kuluessa siitä, kun ilmoitus on mahdollista tehdä. Sen jälkeen viranomainen arvioi, täyttyvätkö ylivoimaisen esteen tai poikkeuksellisen olosuhteen perusteet. Ylivoimaisen esteen ilmoituksia käsittelevät kunnat ja ELY-keskukset riippuen siitä, mitä tukia ilmoitus koskee. Toimivaltaisen viranomaisen voi tarkistaa viljelijätukien hakuoppaan liitteestä F.

Lisätietoja hyväksytyn ylivoimaisen esteen vaikutuksista viljelijälle myönnettäviin eläinperusteisiin tukiin 18.7.2018 annetusta tiedotteesta Kuivuudesta aiheutuvan ylivoimaisen esteen vaikutus eläintukiin ja eläinpalkkioihin.  

Lisätietoja Ruokavirastosta (24.4.2019 alkaen):

Lakimies Susanna Ylikantola
040 594 1826
etunimi.sukunimi@ruokavirasto.fi