Viljelijät ovat saaneet neuvonnasta apua maatilansa kehittämiseen

13. helmikuuta 2020

Viljelijät ovat hyödyntäneet aktiivisesti EU:n maaseuturahastosta rahoitettavaa neuvontaa maatilansa kannattavuuden ja kilpailukyvyn parantamiseksi tai osaamisensa kehittämiseksi esimerkiksi ilmasto- ja ympäristöasioissa. Viimeisten viiden vuoden aikana noin 37 % maatiloista (18 600 tilaa) on hyödyntänyt neuvontaa. Neuvontakäyntejä on tehty eniten alueilla, joilla on paljon maatiloja: Pohjois-Pohjanmaalla, Etelä-Pohjanmaalla ja Pohjois-Savossa.

Viiden viime vuoden aikana on tehty yli 60 000 neuvontakäyntiä maatiloille ja neuvontakorvausta on maksettu yhteensä 20,5 miljoonaa euroa. Viime vuonna tehtiin noin 16 000 neuvontakäyntiä ja neuvontakorvausta maksettiin noin 6,5 miljoonaa euroa. Tänä vuonna voidaan tehdä kutakuinkin viime vuotta vastaava määrä neuvontakäyntejä. Ruokavirasto seuraa jäljellä olevan määrärahan tilannetta ja tiedottaa tilanteesta myöhemmin tänä vuonna.

Viljelijät ovat saaneet neuvonnasta apua varsinkin tilansa kilpailukyvyn kehittämiseen, ympäristöasioihin ja eläinten hyvinvoinnin parantamiseen. Neuvontaa on annettu myös liittyen eläinten terveyteen, kasvinsuojeluasioihin sekä energiatehokkuuteen ja innovaatioihin.

Maa- ja metsätalousministeriön teettämän arvioinnin mukaan neuvontaa käyttäneet tilat ovat siihen erittäin tyytyväisiä: 90 % neuvontaa saaneista tiloista oli tyytyväisiä neuvonnan laatuun. Arvioinnin mukaan viljelijät kokevat, että neuvonta on tuonut henkistä tukea päätöksille ja konkreettisia käytännön vinkkejä työhön. Asiantuntija-apu on tuonut helpotusta myös jaksamiseen.

Lisätietoa neuvonnan aihealueista ja neuvontakäynnin tilaamisesta

Lisätietoja Ruokavirastosta:
Ylitarkastaja Ruusa Kangas
0295 204 046
etunimi.sukunimi@ruokavirasto.fi