Viljelijätukien hakuaika alkaa 29.4.

15. huhtikuuta 2019

Maataloustukia on mahdollista hakea tänä vuonna verkkoasiointipalvelu Vipussa (https://vipu.ruokavirasto.fi) 29.4. alkaen. Päätukihakemuksen lähettämiseen viljelijöillä on aikaa 17.6. asti.

Viljelijöiden kannattaa tutustua jo ennen tukihaun alkamista vuoden 2019 hakuoppaaseen ruokavirasto.fi-sivustolla. Opas koostuu tuenhakijan perusoppaasta ja yksityiskohtaiset tukiehdot sisältävästä tukioppaasta. Hakuoppaan liitteissä on lisäksi hyödyllistä tietoa esimerkiksi hallinnan siirroista, tukitasoista ja kasvilajeista.

Vipu-palvelussa on tänä vuonna ensimmäistä kertaa mahdollista ilmoittaa yhteiskäyttöisten peruslohkojen kasvulohkojen rajat. Ilmoittamista kannattaa suunnitella hyvissä ajoin, sillä lohkon haltijoiden on sovittava keskenään, kuka piirtää kasvulohkojen rajat yhteiskäyttöisille lohkoille Vipu-palvelussa. Jokaisen lohkon haltijan on tämän jälkeen lähetettävä tukihakemuksensa sähköisesti.

Viljelijätuet kannattaa hakea viimeisimpien pinta-alatietojen mukaan. Mahdolliset peruslohkojen yhdistämiset, jaot ja uusien lohkojen luomiset on tehtävä viimeistään 10.5., jotta kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset ehtivät käsitellä muutokset hyvissä ajoin tukien hakemista varten.

Lisätietoja viljelijälle:
Viljelijätukien hakuopas
Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset

Lisätietoja medialle:
Tietojärjestelmäasiantuntija Maria Jukkola
040 186 8272
Tietojärjestelmäasiantuntija Ilkka Lehtola
050 336 9841
etunimi.sukunimi@ruokavirasto.fi