Ylimääräiset luomutarkastukset jatkossa ilman ennakkovaroitusta

20. helmikuuta 2019

Jatkossa luomutarkastajat tekevät niin sanotut ylimääräiset luomutarkastukset ilman ennakkoilmoitusta. Ylimääräiset tarkastukset tehdään tyypillisesti kasvukauden jälkeen ja talvella ja niitä on noin kolme prosenttia kaikista luomutarkastuksista. Aiemmin viljelijöille on ilmoitettu ylimääräisestä tarkastuksesta viimeistään edellisenä päivänä.

Muutos perustuu Euroopan komission vuonna 2014 Suomessa tekemään arviointiin. Lainsäädännön mukaan ylimääräisten tarkastusten tulee olla yllätyksellisiä ja vaatimus ei täyty, jos viljelijä saa ennakkoilmoituksen.

Osa ylimääräisten tarkastusten kohteista perustuu riskianalyysiin ja osa satunnaisotantaan. Myös tarkastusten sisältö on useimmiten kohdistettua, esimerkiksi luomueläinten talviaikaisiin olosuhteisiin.

Yllätystarkastuksiakaan ei voi aloittaa eikä tehdä ilman luomuviljelijän suostumusta. Tarkastuksesta kieltäytymiseen tarvitaan kuitenkin pätevä syy. Tarkastuspöytäkirjaan tarvitaan aina myös viljelijän tai hänen edustajansa allekirjoitus. Lisätietoja antaa ELY-keskus.

Ruokavirasto toivoo, ettei toimintatavan muutos heikentäisi hyvää luottamuksen kulttuuria luomuviljelijöiden ja luomuvalvonnan välillä.

Lisätietoa:
ylitarkastaja Sampsa Heinonen, p. 050 575 1481