EFSAn sähköinen asiakaspalvelu

EU:n jäsenvaltiot saavat entistä enemmän säänneltyjen tuotteiden, aineiden ja terveysväittämien EU:n laajuista hyväksyntää tavoittelevia hakemuksia. Kansalliset toimivaltaiset viranomaiset välittävät kyseiset hakemukset edelleen Euroopan komissiolle ja Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaiselle (EFSA) tieteellistä arviointia varten.

EFSA perusti vuonna 2011 hakemuksiin liittyviä kysymyksiä varten asiakaspalvelun, joka auttaa ja tukee hakijoita, jäsenvaltiota ja muita sidosryhmiä. Palvelu EFSAn verkkosivustolla sisältää tietoa hakemuksista. Sen avulla voi myös toimittaa kysymyksiä arviointien oikeudellisista ja teknisistä vaatimuksista.

 

Siirry EFSAn asiakaspalveluun (EFSA)

applicationshelpdesk-2.jpg