EFSAn sähköinen asiakaspalvelu

EU:n jäsenvaltiot saavat entistä enemmän säänneltyjen tuotteiden, aineiden ja terveysväittämien EU:n laajuista hyväksyntää tavoittelevia hakemuksia. Kansalliset toimivaltaiset viranomaiset välittävät kyseiset hakemukset edelleen Euroopan komissiolle ja Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaiselle (EFSA) tieteellistä arviointia varten.

EFSA perusti vuonna 2011 hakemuksiin liittyviä kysymyksiä varten asiakaspalvelun, joka auttaa ja tukee hakijoita, jäsenvaltiota ja muita sidosryhmiä. Palvelu EFSAn verkkosivustolla sisältää tietoa hakemuksista. Sen avulla voi myös toimittaa kysymyksiä arviointien oikeudellisista ja teknisistä vaatimuksista.

Siirry EFSAn asiakaspalveluun (EFSA)

EFSAn asiakaspalvelu -merkki.

30.6.2021
EFSA järjestää verkkoseminaarin “Webinar on application procedure for feed additives” alan toimijoille ja hakemusten laatijoille 8.7.2021 klo 12-13:30. Ilmoittaudu mukaan! Lue lisää (EFSA)

21.5.2021
EFSA järjestää verkkoseminaareja alan toimijoille ja hakemusten laatijoille. Seuraavana vuorossa: “Application procedure for food enzymes, food flavourings and food additives” (4.6.2021, klo 12-13) sekä “Stakeholder event on the update of the guidance for submitting a dossier on food enzymes” (21-22.6.2021, klo 15-19) (EFSA)

26.3.2021
Uusi ns. avoimuusasetus astuu voimaan 27.3.2021 alkaen – tsekkaa aiheesta julkaistu EFSAn lehdistötiedote ja Euroopan komission kysymys-vastaus-osio. Tai ota asia nopeasti haltuun katsomalla aiheesta julkaistu video. Jos olet kiinnostunut aiheeseen liittyvistä sidosryhmille järjestettävistä koulutuksista, lista verkkokoulutuksista löytyy tästä linkistä (EFSA)

10.3.2021
EFSAn järjestää koulutuksia uuden asetuksen täytäntöönpanosta. Lue lisää (EFSA)

26.1.2021
EFSA järjestää verkkoseminaarin ”Introduction on notification of studies and pre-submission advice” alan toimijoille ja hakemusten laatijoille 16.2.2021 klo 10:30-12. Lue lisää (EFSA)

14.1.2021
Uusi asetus astuu voimaan 27.3.2021 alkaen – tsekkaa kuinka EFSAn uudet prosessit ja välineet vaikuttavat sidosryhmien toimintaan. Lue lisää (EFSA). Lue aiheesta lisää myös tästä Euroopan komission linkistä

29.10.2020
EFSA järjestää verkkoseminaarin ”Implementing the Transparency Regulation – requirements, tools and services” alan toimijoille ja hakemusten laatijoille 19.11.2020 klo 16-17:15.

Tilaisuudessa esitellään EU:n riskinarvioinnin avoimuudesta ja kestävyydestä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/1381 pääkohdat, jotka vaikuttavat edellä mainittuihin, ja hahmotellaan uudet vaatimukset, jotka heidän on täytettävä, sekä uudet palvelut, joita heillä on käytettävissään maaliskuusta 2021 alkaen. Lue lisää (EFSA)

2.4.2020
HUOMIO! COVID-19 epidemian aikana em. hakemukset toimitetaan EFSAlle sähköisessä muodossa lähettämällä ne EFSAn internet-pohjaisen ohjelmiston kautta.

Lue aiheesta lisää tästä linkistä.

Sivu on viimeksi päivitetty 21.7.2021