Ruokaketjuhankkeet

Ruokaketjun hankehaku avoinna 31.1.2020 saakka

Järjestöt, yhdistykset, yritykset, muut yhteisöt ja korkeakoulut voivat hakea avustusta ruokaketjun kehittämishankkeisiin. Haku on avoinna 11.12.2019–31.1.2020. Ruokaketjun hankehaku pohjautuu hallitusohjelmaan kirjattuihin ruokapoliittisiin kirjauksiin, joilla edistetään muun muassa kestävää ruokajärjestelmää, markkinatoimenpiteitä ja nimisuojatuotteita.

Tutustu hankehaun painopisteisiin tästä.

Hankkeiden tulee olla laajoja, valtakunnallisia, puolueettomia sekä yleishyödyllisiä, joten niissä ei saa näkyä yritysten nimiä tai tuotemerkkejä. Rahoitusta voidaan myöntää yhteensä noin 2,2 miljoonaa euroa. Myönnettävän avustuksen enimmäismäärä on 80 % hyväksyttävistä kustannuksista.

Ruokaketjun hakuoppaan ja lomakkeet löydät verkkosivuiltamme.

Hakuaika päättyy 31.1.2020 klo 16.15. Hakemukset toimitetaan osoitteeseen: kirjaamo@ruokavirasto.fi. Hakuajan päättymisen jälkeen saapuneita hakemuksia ei hyväksytä.

Ruokavirasto tekee päätökset rahoitettavista hankkeista keväällä 2020. Hankkeet voivat kestää 1–3 vuotta. Niiden tulee päättyä viimeistään 31.7.2022.

Ruokavirasto vastaa hankkeiden hakuprosessista ja hallinnoinnista. Hankkeet rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö.

Lisätietoja:

Tommi Isosomppi, ylitarkastaja, 050 435 3937
Piritta Sokura, ylitarkastaja, 040 570 7024

etunimi.sukunimi(at)ruokavirasto.fi