Ruokaketjuhankkeet

Uusille ruokaketjuhankkeille avustusta noin 1,7 miljoonaa euroa

Ruokavirasto maksaa ruokaketjun kehittämishankkeisiin tarkoitettua valtionavustusta seuraavan 1–3 vuoden aikana yhteensä noin 1,7 miljoonaa euroa. Elokuussa päättyneeseen hankehakuun saapui yhteensä 25 hakemusta. Seitsemän hanketta sai myönteisen rahoituspäätöksen.

Rahoituksella on tarkoitus toteuttaa hankkeita seuraavista aihepiireistä:

  • Ravitsemus sekä koulu- ja päiväkotiruokailu
  • Vastuulliset ruokapalvelut -kehitysohjelma
  • Ruokahävikin vähentäminen alkutuotannossa ja kotitalouksissa

Lue painopisteiden tarkemmat kuvaukset tästä.

Hankkeiden tulee olla laajoja, valtakunnallisia ja yleishyödyllisiä. Ruokavirasto vastaa hankkeiden hallinnoinnista. Hankkeet rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö.

Tiedot hyväksytyistä ja hylätyistä hankkeista

 

Lisätietoja:

Tommi Isosomppi, ylitarkastaja, 050 435 3937

Piritta Sokura, ylitarkastaja, 040 570 7024

etunimi.sukunimi(at)ruokavirasto.fi

Sivu on viimeksi päivitetty 18.2.2021