Ruokaketjuhankkeet

Järjestöt, yhdistykset, yritykset, muut yhteisöt ja korkeakoulut voivat hakea avustusta ruokaketjun kehittämishankkeisiin. Haku on avoinna 17.6.­­–27.8.2021. Ruokaketjun hankehaku pohjautuu hallitusohjelmaan kirjattuihin ruokapoliittisiin kirjauksiin.

Rahoituksella on tarkoitus toteuttaa hankkeita seuraavista aihepiireistä:

  • Painopiste 1: Elintarvikealan pk-yritysten riskienhallinta
  • Painopiste 2: Luomu-, lähiruoka- ja luonnontuotealan koordinaatio
  • Painopiste 3: Lisää lähiruokaa ja -luomua ruokapalveluihin dynaamisen hankintajärjestelmän (DPS) avulla
  • Painopiste 4: Luonnontuotealan täydennyskoulutus erityisammattitutkintotasoisen luonnontuotekehittäjäkoulutuksen aloittamiseksi Suomessa
  • Painopiste 5: Luomun käytön monipuolistaminen ammattikeittiöissä
  • Painopiste 6: Ruokahävikin vähentäminen ruokajärjestelmässä
    • Selvitys materiaalipankin perustamisesta
    • Ruokahävikin vähentäminen ruokapalveluissa

Hankkeiden tulee olla laajoja, valtakunnallisia, puolueettomia sekä yleishyödyllisiä, joten niissä ei saa näkyä yritysten nimiä tai tuotemerkkejä. Rahoitusta voidaan myöntää yhteensä noin 2,5 miljoonaa euroa. Myönnettävän avustuksen enimmäismäärä on 80 % hyväksyttävistä kustannuksista.

Ruokavirasto tekee päätökset rahoitettavista hankkeista syksyllä 2021. Ne voivat alkaa aikaisintaan 1.12.2021. Hankkeet voivat kestää 1–3 vuotta. Niiden tulee päättyä viimeistään 30.11.2024.

Ruokavirasto vastaa hankkeiden hakuprosessista ja hallinnoinnista. Hankkeet rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö. 

Lisätietoa painopisteistä

Hakuun liittyvät oppaat ja lomakkeet

Lähetä hakemuslomake liitteineen osoitteeseen kirjaamo@ruokavirasto.fi viimeistään 27.8.2021.

 

Lisätietoja

Tommi Isosomppi, ylitarkastaja, 050 435 3937 (lomalla 5.7.–1.8.2021)
Piritta Sokura, ylitarkastaja, 040 570 7024 (lomalla 5.7.–8.8.2021)
etunimi.sukunimi(at)ruokavirasto.fi

Sivu on viimeksi päivitetty 18.6.2021