Ruokaketjuhankkeet

Hankehaku ei ole tällä hetkellä käynnissä.

 

Järjestöt, yhdistykset, yritykset, muut yhteisöt ja korkeakoulut voivat hakea avustusta ruokaketjun kehittämishankkeisiin.

Hankkeiden tulee olla laajoja, valtakunnallisia, puolueettomia sekä yleishyödyllisiä, joten niissä ei saa näkyä yritysten nimiä tai tuotemerkkejä. Myönnettävän avustuksen enimmäismäärä on 80 % hyväksyttävistä kustannuksista.

Ruokavirasto vastaa hankkeiden hakuprosessista ja hallinnoinnista. Hankkeet rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö. 

 

Lisätietoja

Tommi Isosomppi, ylitarkastaja, 050 435 3937
Piritta Sokura, ylitarkastaja, 040 570 7024
etunimi.sukunimi(at)ruokavirasto.fi

Sivu on viimeksi päivitetty 23.11.2021