Maksut

Eläinlääkärin laillistaminen

 • Suomessa koulutetut, laillistuspäätös 90,00 euroa
 • EU-ETA alueella koulutetut, laillistuspäätös (automaattinen tunnustaminen) 200, 00 euroa

Ammattipätevyyden tunnustaminen

 • päätös korvaavista toimenpiteistä tai kelpoisuuskokeesta 210,00 euroa
 • lopullinen laillistuspäätös 90,00 euroa 
 • päätös osittaisesta ammatinharjoittamisoikeudesta 210,00 euroa
 • EU/ETA -alueen ulkopuolella koulutetut:
  • määräys lisäopinnoista/ehdollinen päätös 210,00 euroa
  • lopullinen päätös 200,00 euroa

Väliaikaiset oikeudet eläinlääkärin ammatinharjoittamiseen 

 • Suomessa eläinlääketiedettä opiskelevan väliaikainen oikeus
  • ensimmäinen ilmoitus 50,00 euroa
  • jatkohakemuksen perusteella myönnettävä oikeus 90,00 euroa
 • Muualla kuin Suomessa eläinlääketiedettä opiskelevan väliaikainen oikeus 210,00 euroa
 • Väliaikainen oikeus opetus- ja tutkimustehtävissä 210,00 euroa

Erikoiseläinlääkärin oikeuden myöntäminen Suomessa tai ulkomailla suoritetun erikoiseläinlääkärin tutkinnon perusteella 270,00 euroa

Ilmoitus väliaikaisesta ja satunnaisesta eläinlääkärinpalvelujen tarjoamisesta

 • ensimmäinen ilmoitus 170,00 euroa
 • uusintailmoitus 90,00 euroa

Jos eläinlääkärin ammatinharjoittamista koskeva hakemus tai ilmoitus hylätään, hakemus peruutetaan tai asia muuten raukeaa ennen kuin asia on käsitelty, peritään käsittelymaksuna puolet siitä maksusta, joka olisi muutoin peritty.

Sivu on viimeksi päivitetty 17.3.2021