Maksut

Eläinlääkärin laillistaminen

 • eläinlääkärin ammatinharjoittamisesta annetun lain (29/2000) 3 §:n mukainen laillistuspäätös 85,00 euroa
 • eläinlääkärin ammatinharjoittamisesta annetun lain (29/2000) 4 §:n 1 momentin mukainen laillistuspäätös 200,00 euroa
 • eläinlääkärin ammatinharjoittamisesta annetun lain (29/2000) 4 §:n 4 momentin mukainen päätös
  • päätös korvaavista toimenpiteistä 210,00 euroa
  • lopullinen päätös 85,00 euroa
 • eläinlääkärin ammatinharjoittamisesta annetun lain (29/2000) 5 §:n mukainen päätös
  • ehdollinen päätös 294,00 euroa
  • lopullinen päätös 85,00 euroa

Eläinlääkärin ammatinharjoittamisesta annetun lain (29/2000) mukainen opiskelijan oikeus väliaikaisesta eläinlääkäripalvelujen tarjoamisesta

 • 7 §:n 1 momentin mukainen ensimmäisen ilmoituksen perusteella myönnettävä oikeus 42,00 euroa
 • 7 §:n 1 momentin mukainen jatkohakemuksen perusteella myönnettävä oikeus 140,00 euroa
 • 7 §:n 2 momentin mukainen päätös 140,00 euroa
 • 7 a §:n mukainen päätös 140,00 euroa

Eläinlääkärin ammatinharjoittamisesta annetun lain (29/2000) 42 §:ssä tarkoitettu oikeus toimia eläinlääkärinä 270,00 euroa

Seurantanumeron hakeminen apteekkeja varten 42,00 euroa

Eläinlääkärin ammatinharjoittamisesta annetun lain (29/2000) 8 §:n mukainen ilmoitus väliaikaisesta ja satunnaisesta eläinlääkäripalvelujen tarjoamisesta

 • ensimmäinenilmoitus 168,00 euroa
 • uusintailmoitus 85,00 euroa

Hylkäävät päätökset koskien eläinlääkärin ammatinharjoittamisesta annetun lain (29/2000) 7 ja 7a §:ssä tarkoitettuja päätöksiä 85 euroa

Jos eläinlääkärin ammatinharjoittamista koskeva hakemus tai ilmoitus peruutetaan tai asia muuten raukeaa ennen kuin asia on käsitelty, peritään käsittelymaksuna puolet siitä maksusta, joka olisi muutoin peritty.