EU- tai ETA-valtion kansalaisen suorittama tutkinto, joka tunnustettu jossakin EU-tai ETA-valtiossa

Jos henkilö on Euroopan unioniin tai Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion kansalainen, jonka muussa kuin EU- tai ETA-valtiossa eli ns. kolmannessa maassa suorittama eläinlääketieteellinen tutkinto on tunnustettu jossakin EU- tai ETA-valtiossa, eläinlääkäriksi laillistamisen edellytykset ovat erilaiset eri tilanteissa.

Yhden jäsenvaltion tekemää ammattipätevyyden tunnustamispäätöstä ei voi pääsääntöisesti käyttää tunnustamishakemuksen perusteena. Tällainen tunnustaminen ei siis velvoita toista jäsenvaltiota tunnustamaan ammattipätevyyttä. Poikkeuksena tästä pääsäännöstä on, että henkilöllä on vähintään kolmen vuoden ammattikokemus eläinlääkärin ammatista tutkinnon tunnustaneesta EU- tai ETA-valtiosta. Tällöin tutkinnon tunnustamisessa noudatetaan EU:n yleistä tunnustamisjärjestelmää.

Jos kolmen vuoden ammattikokemusta koskeva vaatimus ei täyty, mutta henkilö on saanut ammatinharjoittamisoikeuden tutkinnon tunnustaneessa ETA-valtiossa suorittamalla siellä lisäopintoja, tällaiselta henkilöltä ei enää vaadita Suomessa eläinlääkäriksi laillistamisen edellytyksenä pääsääntöisesti vaadittavien lisäopintojen suorittamista. Sen sijaan häneltä vaaditaan riittävä suomen tai ruotsin kielen taito.

Muissa tapauksissa eläinlääkäriksi laillistaminen edellyttää pääsääntöisesti sekä lisäopintoja että riittävää suomen tai ruotsin kielen taitoa. Tarkemmin Muu kolmannessa maassa suoritettu tutkinto

Sivu on viimeksi päivitetty 27.8.2019