Suomessa suoritettu tutkinto

Ruokavirasto myöntää hakemuksesta oikeuden toimia laillistettuna eläinlääkärinä henkilölle, joka on suorittanut eläinlääketieteen kandidaatin tutkintoon, muuhun vähintään kolmivuotiseen alempaan korkeakoulututkintoon tai näitä tasoltaan vastaavaan koulutukseen pohjautuvan eläinlääketieteen lisensiaatin tutkinnon sekä antanut Ruokavirastolle kirjallisesti ja suullisesti eläinlääkärinvakuutuksen.

Hakemus

Laillistamista koskeva hakemus on vapaamuotoinen. Hakemuksesta tulee käydä ilmi

  • Mitä hakemus koskee.
  • Hakijan nimi ja yhteystiedot sekä kotikunta.

Liiteasiakirjat

Hakemukseen tulee liittää seuraavat asiakirjat:

  • Eläinlääketieteen lisensiaatin tutkintoa koskeva todistus.
  • Eläinlääkärinvakuutus.

Eläinlääkärinvakuutus

Suullinen eläinlääkärinvakuutus annetaan Ruokavirastolle laillistamistilaisuudessa. Kirjallinen eläinlääkärinvakuutus toimitetaan Ruokavirastolle laillistamishakemuksen liitteenä. Vakuutusteksti kirjoitetaan kokonaisuudessaan käsin, minkä lisäksi asiakirja päivätään ja allekirjoitetaan käsin. Eläinlääkärinvakuutuksen teksti kuuluu seuraavasti:

Minä N.N. lupaan ja vakuutan kunniani ja omantuntoni kautta, että minä eläinlääkärinä toimiessani parhaan ymmärrykseni ja kykyni mukaan tunnollisesti täytän ne tehtävät ja velvollisuudet, jotka minulle eläinlääkärinä kuuluvat.

Maksu

Eläinlääkäriksi laillistamisesta peritään maksu. Maksu määräytyy maa- ja metsätalousministerin Ruokaviraston maksullisista suoritteista antaman asetuksen perusteella.

Eläinlääkärirekisteri

Eläinlääkäriksi laillistettu henkilö merkitään Ruokaviraston ylläpitämään eläinlääkärirekisteriin.

Sivu on viimeksi päivitetty 30.10.2018