EU/ETA-maissa pätevyyden hankkineiden kelpoisuus KEL:n virkaan

Euroopan unioniin tai Euroopan talousalueeseen kuuluvien valtioiden kansalaiset, jotka ovat hankkineet eläinlääkärin pätevyyden jossakin muussa edellä mainittuihin alueisiin kuuluvassa valtiossa kuin Suomessa, eivät voi toimia kunnaneläinlääkäreinä ilman lisäpätevyyden hankkimista.