Kissarokotteet

Kissan rokotussuositus

Kissojen rokotustarve vaihtelee suuresti kissan käytön, ympäristön ja kissapopulaation mukaan. Esimerkiksi sisäkissa, joka ei käy koskaan ulkona ei tarvitse yhtä laajaa rokotesuojaa kuin jalostuskissalan kolli. Ongelmakissaloiden rokotusohjelmat tulee laatia tapauskohtaisesti käytettävissä olevaan epidemiologiseen tietoon pohjautuen. Mikäli pennun rokotukset aloitetaan ennen 12 viikon ikää, suositellaan ylimääräistä tehosteannosta 16 viikkoisena.

Kissojen rokotesuositukset kissan iän mukaan
 Rokote    Kissan ikä    Tehosterokotus
   12 vko  16–20 vko  12–13 kk  
 Kissarutto (a,b  X  X  X 1-3 vuoden välein 
 Kissanuha  X  X  X 1-3 vuoden välein
 Rabies    X  X 3 vuoden välein

 

a) Elävää kissaruttorokotetta ei suositella annettavaksi pienille pennuille, alin suositeltava käyttöikä on tarkistettava valmisteyhteenvedosta (pikkuaivojen vaurioitumisriski on suurin alle 5 viikon ikäisellä). 
b) Kantavia kissoja ei saa rokottaa elävällä kissaruttorokotteella, myöskään muita eläviä viruksia sisältäviä rokotteita ei suositella käytettäväksi tiineysaikana. 
Huom! Kissanäyttelyiden järjestäjän rokotusvaatimukset voivat poiketa tässä esitetyistä suosituksista.

Kissarutto (Panleukopenia)

Rokotettujen emien pennuilla on maternaalisten vasta-aineiden ansiosta suoja kissaruttoa vastaan yleensä 12 viikon ikään asti. Jos pentu rokotetaan ennen kuin maternaaliset vasta-aineet ovat hävinneet, immuunivaste saattaa jäädä puutteelliseksi vasta-aineiden aiheuttaman interferenssin takia. Yli 12 viikon ikäiset pennut rokotetaan kerran. Jos pennut rokotetaan ennen 12 viikon ikää, ne on rokotettava uudelleen 12–16 iässä.

Ensimmäinen tehosterokotus annetaan 1 vuoden iässä. Tämän jälkeen tehosterokotukset annetaan 1-3 vuoden välein. Kissaloissa ja kissataloissa, joissa tartunta on endeeminen, voi olla tarpeen käyttää suosituksesta poikkeavaa rokotusohjelmaa hoitavan eläinlääkärin ohjeiden mukaan.

Elävää kissaruttorokotetta ei saa antaa tiineille kissoille eikä sitä suositella annettavaksi pienille pennuille.

Yhdistelmärokotteet

Kissanuha

 • PUREVAX RC
 • NOBIVAC DUCAT

Kissanuha ja klamydia

 • PUREVAX RCCH

Kissarutto ja kissanuha

 • NOBIVAC TRICAT TRIO
 • PUREVAX RCP

Kissarutto, kissanuha ja klamydia

 • PUREVAX RCPCH

Kissarutto, kissanuha ja leukemia

 • PUREVAX RCP FeLV

Kissat voidaan rokottaa joko kissanuha, kissanuha-klamydia, kissarutto-kissanuha, kissarutto-rabies, kissarutto-kissanuha-klamydia tai kissarutto -kissanuha- klamydia- leukemiayhdistelmärokotteilla.

Kissanuhaa (rinotrakeiitti ja caliciviruksia) vastaan rokottaessa ensimmäinen rokotus suositellaan annettavaksi noin 12 viikon iässä ja toinen rokotus 3–4 viikon kuluttua. Rokottaminen ei estä infektiota, eikä välttämättä suojaa kaikilta oireilta. Kissaloissa, joissa hengitystievirusten aiheuttamat tulehdukset ovat ongelmana, voi olla tarpeen käyttää suosituksesta poikkeavaa rokotusohjelmaa hoitavan eläinlääkärin ohjeiden mukaan.

Emon rokottaminen tiineyden aikana inaktivoituja taudinaiheuttajia sisältävällä rokotteella vähentää joidenkin tutkimusten mukaan nuorten pentujen hengitystieinfektioita passiivisen immuniteetin avulla.

Rabies

 • NOBIVAC RABIES VET
 • RABDOMUN
 • RABISIN
 • PUREVAX RABIES
 • VERSIGUARD RABIES

Rabiestartunta leviää lähes yksinomaan raivotautisen nisäkkään pureman välityksellä. Rokottamalla kissat ennaltaehkäistään infektio kissassa ja taudin mahdollinen leviäminen muihin eläimiin ja ihmiseen. Ensimmäinen rokotus suositellaan annettavaksi kissoille noin 4 kuukauden iässä ja toinen vuoden iässä ja tämän jälkeen joka kolmas vuosi.

Purevax Rabiesin rokotekanta on canarypox-virus, jolle annettu geeni antaa sille kyvyn tuottaa glykoproteiini G-nimistä raivotautiviruksen osaa. Tätä vastaan muodostuneet vasta-aineet suojaavat kissaa rabiesvirukselta. Canarypox-virukset eivät leviä tai lisäänny kissoissa.

Raivotautirokotteen antamista samanaikaisesti muiden rokotteiden kanssa ei suositella ellei valmisteen tehoa ja turvallisuutta yhteiskäytössä ole tutkittu.

Sivu on viimeksi päivitetty 7.2.2019