Nautarokotteet

BOVILIS RINGVAC

Rokotetta käytetään pälvisilsan ennaltaehkäisyyn. Ympäristön puhdistus ja desinfiointi sekä kaikkien eläinten pesu antimykoottisella aineella ovat ehdottoman tärkeä osa pälvisilsan torjuntaa. Näillä toimenpiteillä voidaan vähentää merkittävästi ympäristön kontaminaatiota. Pälvisilsa on zoonoosi.

Pälvisilsan vastustuksessa on olennaista että kaikki syntyvät vasikat ja kaikki uudet tilalle hankitut eläimet rokotetaan kaksi kertaa. Pälvisilsaa sairastavia tai sen jo sairastaneita eläimiä ei tarvitse rokottaa. Rokotusohjelmaa pitäisi jatkaa tilalla vähintään 2–3 vuotta. Elinikäinen immuniteetti saavutetaan 3–4 viikkoa toisen rokotuksen jälkeen.

BOVILIS BOVIPAST RSP

Rokotetta käytetään vähentämään parainfluenssa-3-viruksen aiheuttamia infektioita, BRS-viruksen aiheuttamia infektioita ja kliinisiä oireita sekä Mannheimia haemolytica serotyyppi A1:n aiheuttamia infektioita, kuolleisuutta, kliinisiä oireita, keuhkoleesioita ja bakteerien tunkeutumista keuhkoihin.

Perusimmunisointi tarvitaan kaksi rokotusta noin 4 viikon välein. Ensimmäinen rokotus voidaan antaa 2 viikon iässä. Jos tehosterokotuksia tarvitaan, ne tulisi antaa noin 2 viikkoa ennen jokaista riskiajanjaksoa esimerkiksi kuljetusta, lauman tai navetan vaihtumista.

BOVILIS LACTOVAC (Erityislupavalmiste)

Rokotetta käytetään tiineille lehmille ja hiehoille vähentämään vastasyntyneiden vasikoiden E.colista, rota- ja / tai coronaviruksesta aiheutuvan ripulin vakavuutta ja kestoa.

STARTVAC

Startvac-rokotteen käyttöaiheena on lehmien ja hiehojen laumaimmunisointi karjoissa, joissa esiintyy toistuvasti utaretulehdusta. Startvac on ensimmäinen nautarokote, jossa adjuvanttina käytetään nestemäistä paraffiinia. Evira vapautti ensimmäiset erät myyntiin maaliskuussa 2010.

Rokottajaan osunut vahinkoinjektio vaatii välittömiä toimia 

Startvac-valmiste sisältää adjuvanttia nestemäistä parafiiniöljyä, joka on mineraaliöljy. Sormiin ja käteen osunut vahinkoinjektio voi aiheuttaa kovaa kipua ja turvotusta. Vahinkoinjektio voi harvinaisissa tapauksissa johtaa jopa vahingoitetun sormen menetykseen, ellei hoitotoimenpiteisiin ryhdytä nopeasti.

Vahinkoinjektion satuttua on otettava välittömästi yhteyttä lääkäriin, vaikka kysymyksessä olisikin vain pieni määrä. Vahinkoinjektion avaus ja huuhtelu voivat olla tarpeen etenkin, jos injektio on osunut sormenpäihin ja jännetuppien alueelle. Pakkausselosteessa on ohjeet myös lääkärille, joten pakkausseloste kannattaa ottaa mukaan lääkäriin.

Sivu on viimeksi päivitetty 5.11.2018