Rokotteiden käsittely

Rokotteiden säilyttäminen

Rokotepakkauksissa on ilmoitettu rokotteen säilytyslämpötila ja rokotteen viimeinen käyttöpäivä tai -kuukausi. Yleensä rokotteet ja seerumit säilytetään pimeässä ja viileässä (+2ºC – +8ºC). Poikkeuksen muodostavat tietyt eläviä viruksia sisältävät siipikarjan rokotteet, joita säilytetään joko nestetypessä tai pakastettuina. Sijoitettaessa rokotteita jääkaappiin on varottava laittamasta niitä liian lähelle jäähdytintä, jolloin ne ovat vaarassa jäätyä tai jääkaapin oveen, jossa rokotteet voivat lämmetä liikaa, mikäli ovea avataan usein.

Nestemäiset, inaktivoidut, adjuvanttia sisältävät, viileässä säilytettävät rokotteet tuhoutuvat jäädyttyään. Jäätymisen jälkeen niitä ei saa enää ravistamalla homogeeniseksi, vaan rokote jää hiutalemaiseksi ja tarttuu lasiin. Jäätynyttä tai jäätyneeksi epäiltyä rokotetta ei pidä käyttää.

Kylmäkuivattu rokote on käytettävä välittömästi liuottamisen jälkeen. Liuottamiseen saa käyttää vain valmistajan liuotinta. Kylmäkuivatuissa rokotteissa on yleensä eläviä, heikennettyjä viruksia, joiden tiitteri alkaa laskea heti liuottamisen jälkeen.

Moniannoksiset rokotepullot on tarkoitettu kerralla käytettäviksi. Avattuina ne kontaminoituvat helposti. Kylmäkuivattuja, eläviä rokotemikrobeja sisältävät moniannoksiset rokotepullot on käytettävä heti liuottamisen jälkeen. Inaktivoituja rokotemikrobeja sisältävät moniannospullot on säilytettävä jäähdytettyinä +2ºC – +8ºC avaamisen jälkeen ja käytettävä yhden työpäivän aikana tai kahdeksan tunnin kuluessa avaamisesta.

Rokotteiden viimeinen käyttöpäivä pätee vain, jos rokotetta on säilytetty ja käsitelty oikein. Viimeisen käyttöpäivän ylittymisen jälkeen rokotteen tehoa ei takaa kukaan.

Rokotteiden hävittäminen

Lääkkeet ja lääkejäte hävitetään vaarallisena jätteenä. Lisätietoja hävittämisestä saa kunnan jätehuollosta vastaavalta taholta.

Sivu on viimeksi päivitetty 21.7.2022