Rokotustekniikat

Rokotteita voidaan antaa eläimille esimerkiksi ihon alle (s.c.), suun kautta (p.o.), upottamalla (immersio), vatsaonteloon (i.p.), lihaksen (i.m.) tai ihon (i.d.) sisäisesti. Rokotteet annetaan käyttöohjeessa mainitulla antotavalla, koska rokotteen teho- ja turvallisuus on testattu vain kyseistä antotapaa käyttäen.

Valmistajan ja Ruokavirastonn antamat ohjeet rokoteannosten suuruudesta ja annosten lukumäärästä perustuvat tutkimuksiin. Suositeltuja annoksia ei tule ylittää, koska haittavaikutusten riski suurenee. Suositeltuja annoksia ei myöskään pidä alittaa, koska rokotteen teho voi jäädä puutteelliseksi. Jos rokotettaessa suurin osa annoksesta menee hukkaan, annetaan uusi annos, jotta eläin varmasti saa riittävän rokoteannoksen.

 Ennen rokottamista

 • lue valmistajan ohje huolellisesti
 • varmista, että rokote on säilytetty asianmukaisesti
 • tarkista rokotepullon tai ampullin eheys sekä sisältö ja annostilavuus
 • tarkista rokotteen väri ja ulkonäkö sekä viimeinen käyttöpäivämäärä
 • tarkista, että adrenaliini ja muut ensiapuvälineet ovat helposti saatavilla mahdollisen allergisen reaktion hoitoa varten.

Rokottaessasi

 • rokota ihonalaisesti (s.c.), lihaksensisäisesti (i.m.), oraalisesti (p.o.), vatsaonteloon (i.p.), upottamalla (immersio), ihonsisäisesti (i.d.) tai muulla ilmoitetulla tavalla valmistajan ohjeen mukaan
 • i.m. rokottaessasi voit aspiroimalla varmistaa, ettei neula ole verisuonessa

Rokotuksen jälkeen

 • tarkkaile rokottamaasi eläintä noin 15 minuutin ajan mahdollisen anafylaktisen reaktion varalta
 • kirjaa annetut rokotukset; muista kirjata myös eränumero

Rokotusten seuranta

 • rokotuksista tulee pitää kirjanpitoa, josta selviävät eläimen ja omistajan tunnistetiedot, annettu rokote ja eränumero.
 • tee ilmoitus mahdollisesta rokotteen aiheuttamasta haittavaikutuksesta tai rokotesuojan pettämisestä Fimean eläinlääkkeiden haittavaikutusrekisteriin.

Samanaikainen ja peräkkäinen rokottaminen eri rokotteilla

Eri rokotteita ei saa koskaan sekoittaa samaan ruiskuun. Eri rokotteita ei suositella annettavaksi samanaikaisesti, ellei valmistaja ole samanaikaista käyttöä testannut.

Eläviä rokotteita (eri ruiskuissa) ei saa antaa samanaikaisesti mahdollisen rokoteinterferenssin vuoksi. Elävien rokotteiden antoväliksi suositellaan neljää viikkoa (rokotusten välin on oltava vähintään kaksi viikkoa).

Inaktivoituja ja komponenttirokotteita voidaan antaa samalle eläimelle siten, että rokotusten väli on vähintään 2 viikkoa. Elävää rokotetta ja inaktivoituja tai komponenttirokotteita voidaan antaa samalle eläimelle siten, että rokotusten väli on vähintään 2 viikkoa.

Sivu on viimeksi päivitetty 21.7.2022