Rehulaki 86/2008

Ajantasainen säädösteksti, joka sisältää lakiin 4.3.2020 mennessä tehdyt muutokset

Voimaantulo: 1.3.2008

Laki rehulain 4 ja 23 §:n muuttamisesta 1282/2019

Voimaantulo: 20.12.2019

Laki rehulain muuttamisesta 1548/2019

Voimaantulo: 1.1.2020

Laki eläinten sekä eräiden tavaroiden tuontivalvonnasta 1277/2019

Voimaantulo 20.12.2019

MMM:n asetus rehun lisäaineista annetun asetuksen kumoamisesta  20/2014
Voimaantulo: 15.12.2014

MMM:n asetus rehujen virallisen valvonnan järjestämisestä 11/2009
Kumottu säädöksellä 1548/2019 (1.1.2020) 

MMM:n asetus rehualan toiminnanharjoittamisesta 548/2012
Voimaantulo: 24.10.2012 
Muutokset:  
MMMa 960/2014  (15.12.2014)

MMMa 1/2020 (9.1.2020)

MMM:n asetus erityisravinnoksi tarkoitetuista rehuista 4/2011
Voimaantulo: 1.12.2011

Lääkerehuasetus 10/EEO/2008
Voimaantulo: 1.1.2009 

MMM:n asetus nautaeläinten ja sikojen salmonellavalvonnasta 1030/2013
Voimaantulo: 1.1.2014

MMM:n asetus kanojen ja kalkkunoiden salmonellavalvonnasta 1037/2013
Voimaantulo: 1.1.2014

Laki eläimistä saatavista sivutuotteista  517/2015

Voimaantulo 1.7.2015

Laki eläimistä saatavista sivutuotteista annetun lain muuttamisesta 1283/2019

Voimaantulo: 20.12.2019

MMM:n asetus eläimistä saatavista sivutuotteista  783/2015
Voimaantulo: 1.7.2015 

Laki hukkakauran torjunnasta 185/2002
Voimaantulo: 1.5.2002 
Muutokset: 
Laki 687/2004 (4.8.2004)

Sivu on viimeksi päivitetty 31.8.2020