Rehulaki 86/2008

Ajantasainen säädösteksti, joka sisältää lakiin 27.11.2018 mennessä tehdyt muutokset

Voimaantulo: 1.3.2008

MMM:n asetus rehun lisäaineista annetun asetuksen kumoamisesta  20/2014
Voimaantulo: 15.12.2014

MMM:n asetus rehujen virallisen valvonnan järjestämisestä 11/2009
Voimaantulo:1.7.2009 

MMM:n asetus rehualan toiminnanharjoittamisesta 548/2012
Voimaantulo: 24.10.2012 
Muutokset:  
MMMa 960/2014  (15.12.2014)

MMM:n asetus erityisravinnoksi tarkoitetuista rehuista 4/2011
Voimaantulo: 1.12.2011

Lääkerehuasetus  10/EEO/2008
Voimaantulo: 1.1.2009 

MMM:n asetus nautaeläinten ja sikojen salmonellavalvonnasta 1030/2013
Voimaantulo: 1.1.2014

MMM:n asetus kanojen ja kalkkunoiden salmonellavalvonnasta 1037/2013
Voimaantulo: 1.1.2014

Laki eläimistä saatavista sivutuotteista  517/2015
Voimaantulo 1.7.2015

MMM:n asetus eläimistä saatavista sivutuotteista  783/2015
Voimaantulo: 1.7.2015 

Laki hukkakauran torjunnasta 185/2002
Voimaantulo: 1.5.2002 
Muutokset: 
Laki 687/2004 (4.8.2004)