Rehualan toiminnan muutokset ja lopettaminen

Ilmoitus toiminnan muutoksista

Rehualan toimijoiden tulee tehdä Ruokavirastolle viipymättä ilmoitus toiminnassaan tapahtuneista muutoksista tai toiminnan lopettamisesta. Ruokavirastolle tulee ilmoittaa muutoksista aina, kun rekisteröinnin yhteydessä annetut tiedot ovat muuttuneet. Muutosilmoitus tehdään joko sähköisenä asiointina Touko-palvelun kautta https://touko.ruokavirasto.fi/ tai lomakkeella A. Lomaketta A käytettäessä perustietojen, toimintojen ja tuotetyyppien osalta pyydetään selkeyden vuoksi täyttämään kaikki tiedot, vaikka ne eivät olisi muuttuneetkaan. Sähköisen palvelun käyttäjällä tulee olla yrityksensä antama valtuutus ja palveluun kirjaudutaan Suomi.fi tunnistautumisen avulla.

Ilmoitus toiminnan lopettamisesta

Lopetusilmoitus tehdään silloin, kun rehualan toiminta loppuu kokonaan. Jos vain jokin yksittäinen toiminta lopetetaan, tehdään muutosilmoitus. Lopetusilmoituksen voi tehdä sähköisenä asiointina Touko-palvelun kautta tai lomakkeella D. Ruokavirasto poistaa ilmoituksen perusteella toimijan kotisivuilla julkaistavasta rekisteröityjen toimijoiden luettelosta.

Rehualan alkutuotannon toimijat, kuten maatilat, tekevät muutos- tai lopetusilmoituksen lomakkeella F, joka löytyy osiosta  Viljelijät ja kotieläintuottajat.

Muutos- ja lopetusilmoitusten käsittelystä ei peritä maksua.

Sivu on viimeksi päivitetty 28.8.2019