Lihan kuljetusavustus

Ruokavirasto voi myöntää kirjanpitovelvollisille lihan ostajille kuljetusavustusta nautojen, sikojen, lampaiden, siipikarjan, hevosten ja vuohien kuljetuksiin Lapin maakunnassa sijaitsevalta tuotantopaikalta teurastamoon.

Kuljetusavustus myönnetään hyväksytyn teurastamon tai poroteurastamon punnituslipukkeiden tai -päiväkirjojen osoittamien ruhopainojen perusteella, jos eläimen ruho on todettu lihantarkastuksessa ihmisravinnoksi kelpaavaksi.

Kuntakohtaiset tukitasot tukialueilla C3 (P2-P4) ja C4 (P4-P5) vahvistetaan vuosittain valtioneuvoston asetuksella.Teurastamot voivat hakea avustusta vuodelta 2019 toimittamalla lomakkeen 450 Ruokavirastoon viimeistään 12.2.2020.

Sivu on viimeksi päivitetty 8.1.2020