Lihan kuljetusavustus

Ruokavirasto voi myöntää kirjanpitovelvollisille lihan ostajille kuljetusavustusta nautojen, sikojen, lampaiden, siipikarjan, hevosten ja vuohien kuljetuksiin Lapin maakunnassa sijaitsevalta tuotantopaikalta teurastamoon.

Kuljetusavustus myönnetään hyväksytyn teurastamon tai poroteurastamon punnituslipukkeiden tai -päiväkirjojen osoittamien ruhopainojen perusteella, jos eläimen ruho on todettu lihantarkastuksessa ihmisravinnoksi kelpaavaksi.

Kuntakohtaiset tukitasot tukialueilla C3 (P2-P4) ja C4 (P4-P5) vahvistetaan vuosittain valtioneuvoston asetuksella. Teurastamot voivat hakea avustusta vuodelta 2021 toimittamalla lomakkeen 450 Ruokavirastoon viimeistään 11.2.2022.

Sivu on viimeksi päivitetty 13.1.2022