Maidon kuljetusavustus

Ruokavirasto voi myöntää meijereille kuljetusavustusta pohjoisen tuen alueilla keräillystä täysmaidosta.

Kuntakohtaiset tukitasot vahvistetaan vuosittain valtioneuvoston asetuksella. Meijerit voivat hakea avustusta viimeksi päättyneelle kalenterivuodelle lomakkeella 286 Ruokaviraston asettamaan määräpäivään mennessä.