Maidon kuljetusavustus

Ruokavirasto voi myöntää meijereille kuljetusavustusta pohjoisen tuen alueilla keräillystä täysmaidosta.

Meijerit voivat hakea avustusta vuodelta 2018 lomakkeella 286. Hakemus on toimitettava Ruokavirastoon viimeistään 27.11.2019.