Aineellinen apu ESR+ -rahastosta

Aineellinen apu ohjelmakaudella ”Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027” 

Vähävaraisille tarkoitettu aineellinen apu rahoitetaan Euroopan sosiaalirahasto plussasta (ESR+). Ohjelmakauden aikana luovutettavat maksukortit on tarkoitettu vähävaraisille ja ensisijaisena kohderyhmänä ovat työttömät ja heidän perheenjäsenet. Aineellinen apu jaetaan vähävaraisille eri organisaatioiden, kuten järjestöjen, seurakuntien, kuntien tai hyvinvointialueiden toteuttamissa hankkeissa vuosina 2023 ̶ 2027. Ruokavirasto ei jaa maksukortteja suoraan avunsaajille. Osana hanketta kohderyhmälle tarjotaan aineellista apua maksukortteina elintarvikkeiden ja perushyödykkeiden hankintaan. Lisäksi hankkeiden avulla edistetään vähävaraisten ohjaamista muiden palvelujen piiriin, heidän työllistymis- ja opiskelumahdollisuuksiaan sekä muuta yhteiskuntaan integroitumista.

Aineellisen avun hankehaku on 26.1.–25.3.2024. Hakuilmoitus julkaistaan työ- ja elinkeinoministeriön EURA 2021 -järjestelmässä. Hankehaku on tarkoitettu julkisoikeudellisille yhteisöille ja yksityisoikeudellisille oikeushenkilöille. Hankehakija tarvitsee Suomi.fi -asiointivaltuuden sekä käyttöoikeuden EURA 2021 -järjestelmään. Lue lisää  Rakennerahastot.fi -sivustolta.
Ruokavirasto arvioi ja pisteyttää hakemukset yleisten, horisontaalisten ja erityisten valintaperusteiden osalta. Lue lisää yleisistä ja erityisistä valintaperusteista Rakennerahastot.fi-sivustolta. Hankkeen tulee olla vaikuttava. Hankkeiden arvioinnissa on mukana poikkihallinnollinen hankekoordinaatioryhmä.

Aineellisen avun hankehakua koskeva hakuinfo järjestettiin 25.1.2024 Teams-yhteydellä. Hakuinfo järjestettiin suomeksi.

Hakuinfon ohjelma 

 1. Tilaisuuden avaus
 2. Mitä ESR+ aineellinen apu on? (PDF), Ruokavirasto
 3. Aineellisen avun liitännäistoimet ja yhteistyö hyvinvointialueiden kanssa (PDF), Ritva Liukonen, Sosiaali- ja terveysministeriö
 4. ESR+ kehittämishankkeiden ja aineellisen avun hankkeiden yhteistyö (PDF), Johanna Latvala, Keski-Suomen ELY-keskus
 5. Hankkeen toteutus (maksukorttikäytännöt, hankeviestintä, seurantatietojen keräys ja maksun hakeminen) (PDF), Ruokavirasto
 6. Käytännön kokemuksia aineellisen avun hankkeen toteuttajan näkökulmasta -
  Ruokaa ja Yhteyttä -hanke (PDF), Vihreä Keidas ry
 7. Hankehaun hakuilmoitus ja tekninen ohjeistus (PDF), Ruokavirasto
 8. Kysymyksiä ja vastauksia hakuun liittyen

Ruokavirasto on ohjelmakaudella 2014–2020 hallinnoinut vähävaraisille jaettavaa EU:n ruoka-apua vähävaraisten avun rahastosta (FEAD). Tämän rahaston korvaa ohjelmakaudella 2021-2027 Euroopan sosiaalirahasto plus (ESR+). Suomen vähävaraisille jaettava aineellisen apu on osa EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmaa ”Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027”. Työ- ja elinkeinoministeriö toimii ohjelman hallintoviranomaisena. Ruokavirasto toimii välittävänä toimielimenä aineellisen avun hankkeissa. Valitut hanketoteuttajat vastaavat oman hankkeen koordinoimisesta ja viestinnästä. Lue lisää Hanketoimijat-sivulta. 

 

Ajankohtaista

 • Ruokavirasto on avannut aineellisen avun toisen hankehaun. Hakuaika on 26.1.–25.3.2024. Tutustu hakuilmoitukseen (26.1.2024)

 • Ruokaviraston aineellisen avun toinen hankehaku avataan 26.1.2024. Linkki tiedotteeseen (8.1.2024) 

 • Ruokaviraston lupajärjestelyyn korttien toimittajaksi voi ilmoittautua kuka tahansa vähimmäiskriteerit täyttävä korttitoimittaja koko ohjelmakauden ajan. Lupajärjestelyssä ovat mukana tällä hetkellä Kesko Oyj ja S-ryhmä. Lupajärjestelystä kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä Ruokavirastoon. Lisätiedot: Minna Talvitie, minna.talvitie@ruokavirasto.fi (2.10.2023)

 • Aineellisen avun ensimmäisen hakukierroksen hanketoteuttajat on valittu. Linkki tiedotteeseen (14.8.2023)

 • Maksukorttien lupajärjestelyä koskeva ilmoitus (20.1.2023)
  Linkki lupajärjestelyä koskevaan ilmoitukseen

 

 

Yhteystiedot

FI V Euroopan unionin osarahoittama_POS.jpg

Sivu on viimeksi päivitetty 1.3.2024