Hanketoimijat

Valitut hanketoimijat tarjoavat avunsaajalle neuvonnan lisäksi maksukortin elintarvikkeiden ja perushyödykkeiden ostamiseen 

Hanketoimijalla on oltava riittävät taloudelliset ja muut edellytykset hankkeen toteuttamiseksi sekä tarvittava osaaminen hankesuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Valitut hanketoimijat hankkivat maksukortit ja koordinoivat liitännäistoimet, jotka voivat liittyä terveellisen ruokavalion ohjaukseen, velkaneuvontaan, sosiaalihuoltoon, työllisyys- ja koulutuspalveluihin ja järjestöjen erilaisiin toimintoihin. Avunsaaja käyttää EU-osarahoitteista maksukorttia elintarvikkeiden ja perustuotteiden maksamiseen päivittäistavarakaupassa. Ostoskorista poissuljetaan veikkaus-, alkoholi- ja tupakkatuotteet.

Aineellisen avun kustannuksista välittömät kustannukset (maksukorteista syntyneet kulut) korvataan täysimääräisesti ja hallintokuluista ja liitännäistoimista aiheutuneita kustannuksia korvataan prosenttimääräisen flat rate -kustannusmallin mukaisesti. Hallintokuluja korvataan 7 % hyväksyttävistä välittömistä kustannuksista ja liitännäistoimenpiteiden kustannuksista voidaan lisäksi korvata toinen 7 % hyväksyttävistä välittömistä kustannuksista.

Liitännäistoimi voi olla hanketoimijan tai hankekumppanin omaa toimintaa tai toimijoiden toteuttama muu hanke. Esimerkiksi käynnissä olevista ESR+ -rahoitteisista hankkeista löydät lisätietoa https://rakennerahastot.fi/hakuajat

Ensimmäisessä hankehaussa valitut hanketoteuttajat ovat:

Suomen Helluntaikirkko
Suomen Punainen Risti
Vihreä Keidas ry
Ryhmähanke: Kirkkopalvelut ry ja Pohjois-Karjalan hyvinvointialue 

ESR+ aineellisen avun rahoituspäätöksiä on tehty yhteensä noin 9 M€ edestä.

Sivu on viimeksi päivitetty 23.4.2024