Aineellinen apu ESR+ -rahastosta

Aineellinen apu ohjelmakaudella ”Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027” 

Vähävaraisille tarkoitettu aineellinen apu rahoitetaan Euroopan sosiaalirahasto plussasta (ESR+). Apu toteutetaan hankkeina. Hakuilmoitus julkaistaan työ- ja elinkeinoministeriön EURA 2021 -järjestelmässä. Hankehaku on tarkoitettu julkisoikeudellisille yhteisöille ja yksityisoikeudellisille oikeushenkilöille. Ruokavirasto ei jaa maksukortteja suoraan avunsaajille. Ensimmäinen hankehaku alkaa helmikuussa. Hankehakija tarvitsee Suomi.fi -asiointivaltuuden sekä käyttöoikeuden EURA 2021 -järjestelmään. Lue lisää  Rakennerahastot.fi -sivustolta.

Ensimmäistä hankehakua koskeva hakuinfo järjestetiin tiistaina 14.2.2023 klo 12-14 Teams-yhteydellä.

Hakuinfon materiaalit:
Aineellisen avun eristyistavoite (PDF), Valtteri Karhu, Työ- ja elinkeinoministeriö
Aineellisen avun toimintaympäristö ja liitännäistoimet (PDF), Minna Talvitie, Ruokavirasto
Hankkeen valmistelu ja valintaperusteet (PDF), Eveliina Viitanen, Ruokavirasto
ESR+ hankkeet muista toimintalinjoista (PDF), Verna Piirainen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Maksukortteja koskevat käytännöt (PDF), Minna Talvitie, Ruokavirasto
Aineellinen apu EURA:ssa (PDF), Eveliina Viitanen, Ruokavirasto
Kysymykset & vastaukset (PDF)

Ruokavirasto on ohjelmakaudella 2014–2020 hallinnoinut vähävaraisille jaettavaa EU:n ruoka-apua vähävaraisten avun rahastosta (FEAD). Tämän rahaston korvaa ohjelmakaudella 2021-2027 Euroopan sosiaalirahasto plus (ESR+). Suomen vähävaraisille jaettava aineellisen apu on osa EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmaa ”Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027”. Työ- ja elinkeinoministeriö toimii ohjelman hallintoviranomaisena. Ruokavirasto toimii välittävänä toimielimenä aineellisen avun hankkeissa.

 

Ajankohtaista

  • Ruokaviraston lupajärjestelyyn korttien toimittajaksi voi ilmoittautua kuka tahansa vähimmäiskriteerit täyttävä korttitoimittaja koko ohjelmakauden ajan. Lupajärjestelyssä on mukana tällä hetkellä Kesko Oyj. Lupajärjestelystä kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä Ruokavirastoon. Lisätiedot: Minna Talvitie, minna.talvitie@ruokavirasto.fi (21.9.2023)
  • Aineellisen avun ensimmäisen hakukierroksen hanketoteuttajat on valittu. Linkki tiedotteeseen (14.8.2023)

  • Ruokaviraston aineellisen avun hankehaku on avattu. Hakuaika on 13.3.–8.5.2023. Linkki hakutiedotteeseen (14.3.2023) 

  • Maksukorttien lupajärjestelyä koskeva ilmoitus (20.1.2023)
    Linkki lupajärjestelyä koskevaan ilmoitukseen

 

 

Yhteystiedot

FI V Euroopan unionin osarahoittama_POS.jpg

Sivu on viimeksi päivitetty 22.9.2023