Ruokavirasto avaa aineellisen avun toisen hankehaun 26.1.2024

8. tammikuuta 2024

Ruokavirasto avaa ESR+ -rahastosta (Euroopan sosiaalirahasto plus) rahoitettavan aineellisen avun hankehaun 26.1.2024. Rahoitettaville hankkeille on varattu kahdeksan (8) miljoonaa euroa.

Rahoitusta aineellisen avun hankkeisiin voivat hakea julkisoikeudelliset yhteisöt ja yksityisoikeudelliset oikeushenkilöt, esimerkiksi järjestöt, seurakunnat, kunnat tai hyvinvointialueet. Rahoitettavissa hankkeissa pyritään auttamaan avuntarvitsijoita kokonaisvaltaisesti. Vähävaraiselle avunsaajalle tarjotaan maksukortin luovuttamisen yhteydessä neuvontaa muun muassa arjenhallintaan liittyvissä asioissa. Maksukortti on 40 euron arvoinen ja sitä voi käyttää välttämättömien elintarvikkeiden ja perustuotteiden maksamiseen päivittäistavarakaupassa. Lisäksi hankkeissa ohjataan avunsaajia työllisyys- ja sosiaalipalveluiden pariin.

Hankkeissa ensisijaisena kohderyhmänä ovat työttömät vähävaraiset henkilöt ja heidän kotitalouteensa kuuluvat henkilöt. Hakijoiden tulee hakemusta täyttäessään kiinnittää huomioita erityisesti liitännäistoimenpiteiden ja maksukortteja koskevan prosessin kuvaukseen sekä hanketoteuttajan ja erilaisten yhteistyökumppaneiden rooleihin. Maksukortit tilataan Ruokaviraston lupajärjestelyssä mukana olevilta maksukorttitoimittajilta, joita ovat tällä hetkellä Kesko Oyj ja S-ryhmä. Vain lupajärjestelyssä mukana olevien korttitoimittajien aineellista apua varten räätälöimät maksukortit ovat tukikelpoisia. Valituille hanketoteuttajille korvataan maksukorteista syntyneiden välittömien kulujen lisäksi 7 % liitännäistoimien toteuttamiseksi sekä 7 % hanketoteuttajan hallinnollisiin kuluihin.

Aineellinen apu on osa Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027-ohjelman toimenpiteitä. Koko ohjelmakauden aikana Suomessa toteutetaan vähintään kolme hankehakua. Ensimmäisessä hankehaussa keväällä 2023 hanketoteuttajiksi valittiin Suomen Punainen Risti, Suomen Helluntaikirkko ja Vihreä Keidas sekä Kirkkopalveluiden ja Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen ryhmähanke.

Uusien aineellisen avun hankkeiden hakuaika on 26.1.–25.3.2024. Hankerahoitusta haetaan työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämässä EURA 2021-järjestelmässä. EURA 2021 -järjestelmän käyttäminen edellyttää vahvaa sähköistä tunnistautumista Suomi.fi-tunnistuspalvelun kautta sekä EURA 2021 -järjestelmän käytön oikeuttavia valtuuksia.

Toista hankehakua koskeva hakuinfo järjestetään 25.1.2024 klo 13–15 Teams-yhteydellä. Infoon voi ilmoittautua tästä linkistä (Webropol). Hakuinfo järjestetään suomeksi.

Lisätietoja Ruokavirastosta:
Erityisasiantuntija Minna Talvitie, minna.talvitie@ruokavirasto.fi, 0295 204 844
Johtava asiantuntija Eveliina Viitanen, eveliina.viitanen@ruokavirasto.fi, 0295 205 166

Ruokaviraston verkkosivut:
https://www.ruokavirasto.fi/tuet/elintarvikkeet/aineellinen-apu-esr/ 
Rakennerahastojen sivut:
https://rakennerahastot.fi/aineellinen-apu-esr-rahastosta